« Najít podobné dokumenty

Jihočeský kraj - Rozhodnutí o změně integrovaného povolení vydaného právnické osobě AL INVEST Břidličná, a. s.,pro zařízení „AL INVEST Břidličná, a. s., Tapa Tábor – výroba flexibilních obalů, Kosova 1021, Tábor“. 11.01.2019

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Jihočeský kraj.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

zařízení „AL INVEST Břidličná, a. s., Tapa Tábor – výroba flexibilních obalů, Kosova 102
O D B O R Ž I V O T N Í H O P R O S T Ř E D Í,Z E M Ě D Ě L S T V Í A L E S N I C T V Í
<br> U Zimního stadionu 1952/2,370 76 České Budějovice,tel.: 386 720 111
gyorog@kraj-jihocesky.cz,ID DS: kdib3rr,www.kraj-jihocesky.cz
<br> Stránka 1 z 1
<br>
<br>
Obdrží:
Kancelář ředitele,úsek organizační – zde
<br>
<br> Zveřejnění informace o možnosti nahlédnout do rozhodnutí
<br> Krajský úřad – Jihočeský kraj,odbor životního prostředí,zemědělství a lesnictví (dále jen „krajský úřad“),jako
příslušný úřad podle § 33 písm.a) zákona č.76/2002 Sb <.>,o integrované prevenci a omezování znečištění <,>
o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů (zákon o integrované prevenci),ve znění
pozdějších předpisů <,>
<br>
zveřejňuje
<br>
podle § 13 odst.9 zákona o integrované prevenci informaci o možnosti nahlédnout do rozhodnutí o změně
integrovaného povolení č.j.: KUJCK 31781/2006 OZZL/20/Kj ze dne 10.10.2007,ve znění pozdějších změn <,>
vydaného právnické osobě AL INVEST Břidličná,a.s <.>,se sídlem Bruntálská 167,793 51 Břidličná,IČO 273 76 184
pro zařízení „AL INVEST Břidličná,a.s <.>,Tapa Tábor – výroba flexibilních obalů,Kosova 1021,390 63 Tábor“ <.>
<br> Krajský úřad sděluje,že do rozhodnutí lze nahlédnout v pondělí a středu v době od 08,00 do 16,30 hodin (v jiné
dny po telefonické domluvě),a to na odboru životního prostředí,zemědělství a lesnictví,pracoviště ul.Boženy
Němcové 49/3,číslo dveří 210 – Ing.XXXXXX XXXXXX,oddělení vodního hospodářství a integrované prevence <.>
<br> Rozhodnutí vydané podle § 19a) odst.3 zákona o integrované prevenci je podle § 13 odst.9 zákona o integrované
prevenci zveřejněno po dobu 30 dnů rovněž na internetové adrese:
https://www.mzp.cz/ippc/ippc4.nsf/%24pid/mzpsgh96xtnc <.>
<br>
Zároveň žádáme Kancelář ředitele,úsek organizační o zveřejnění informace o možnosti nahlédnout do rozhodnutí
na úřední desce Krajského úřadu Jihočeského kraje po dobu 30 dnů <.>
<br>
<br> Ing.XXXXXXX XXXXXXX
vedoucí oddělení IPPC a EIA
<br>
<br>
<br>
<br> ...

Načteno

edesky.cz/d/2602939


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Jihočeský kraj      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz