« Najít podobné dokumenty

Praha 15 - Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích: Jakobiho Dokument ke stažení

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Praha 15.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích: Jakobiho Dokument ke stažení
MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 15 — ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI VE STEJNÉ LHÚTĚ
<br> Boloňská 478/1,109 00 Praha 10 VWĚŠENO [ ELEKTRONICKY Odbor dopravy www.prahaí 5752,VÁŠ DOPIS zn.; ůáášhěšřššá ČÁST! panna" rs SPISOVA ZNACKA: SZ Uch P15 59231/2018 „ |— Vyvěšeno dne: Sejmuto dne:,CJ.: UMC PIS 01637/2019/OD/SMa VYŘIZUJE: Martina Šarnbergerová
<br> TEL.: 231 003 605 ff— / píď/4? 067%! „jb/ý
<br> FAX" 281003 611
<br> E-MAJL: martinasambergerova©prahal5.cz Pořadové “I?/6 Počet listů: & DS: nkybva DATUM: 09.01.2019 L A
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br> Opatření obecné povahy
<br> Úřad městské části Praha 15,odbor dopravy příslušný podle 5 124 odst.6 zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu),ve znění pozdějších předpisů,a obecně závazné vyhlášky č.55/2000 Sb.hl.m.Prahy,kterou se vydává Statut hl.m.Prahy,ve znění pozdějších předpisů,v souladu s 5 171 a 5 173 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů,na návrh podaný dne 05.12.2018,a po písemném vyjádření Policie České republiky,Krajského ředitelství policie hl.m.Prahy,Odboru služby dopravní policie čj.KRPA—467717-1/ČJ—2018-0000DŽ ze dne 12.12.2018
<br> vydává podle 5 77 odst.1 písm.0),odst.5 á š 78 zák.č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu),ve znění pozdějších předpisů,a vyhlášky
<br> č.294/2015 Sb <.>,kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích,ve znění pozdějších předpisů,ve správním obvodu Prahy 15,MC Praha — Petrovice,k.ú.Petrovice
<br> opatření obecné povahy — stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích
<br> spočívající v umístění dopravního značení dle situací dopravního značení,která je nedílnou součástí tohoto opatření
<br> dopravní značení: IP12 + symbol zařízení nebo prostoru pro osoby na vozíku + 989 0591,V10f,kolmé stání (š = 2,50 m,(| = 4,50 m)
<br> komunikace: Jakobiho účel: vyhrazené parkoviště pro držitele průkazu ZTP a ZTP/P t...

Načteno

edesky.cz/d/2602672

Meta

Veřejná vyhláška   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Praha 15      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz