« Najít podobné dokumenty

Praha 1 - Opatření obecné povahy (§ 173 odst. 1 zákon č. 500/2004 Sb.) (11.1.2019-29.1.2019)

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Praha 1.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

bez názvu
ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI PID PRAHA1 Odbor dopravy
<br> "1 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 1
<br> STAVEXPO,a.s.Španělská 742/6 Vinohrady
<br> 120 00 Praha 2
<br> _1
<br> Č.j.Vyřizuje / linka Datum UMCP1 310024/2018/ODOP/826/SA Jiří Saler/339 21.12.2018
<br> Opatření obecné povahy
<br> Městská část Praha 1,Úřad městské části,odbor dopravy,jako příslušný správní úřad dle ust.& 124 odst.6 zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o změně některých zákonů,ve znění pozdějších předpisů,(dále XXX XXXXX o silničním provozu) a podle ust.& XXX a š 173 odst.1 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,na základě posouzení žádosti o stanovení přechodné/místní úpravy provozu na pozemní komunikaci Školská v Praze 1,podané dne 17.12.2018 a po projednání spříslušným orgánem Policie ČR,Krajské ředitelství Policie hl.m.Prahy — odbor služby dopravní policie
<br> vydává
<br> podle ust.& 77 odst.1 písm.c) zákona č.361/2000 Sb <.>,zákon o provozu na pozemních komunikacích a vyhlášky č.294/2015 Sb <.>,kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích
<br> opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci Skolská v Praze 1
<br> spočívající v umístění dopravního značení a zařízení na místní komunikaci dne 14.1.2019 - 8.3.2019 v rozsahu B28,E13 s textem „14.1.2019 — 8.3.2019 mimo vozidel stavby“,IP12 + E13 s textem „PO —NE 08 — 06 S PLATNÝM PARKOVACÍM OPRÁVNĚNÍM OBLAST 1“ + 1513 s textem „PI _ 0427“ dle přiložené dokumentace,která je nedílnou součástí tohoto stanovení,za níže uvedených podmínek pro jejich realizaci:
<br> a) Osazení dopravního značení a zařízení bude provedeno vsouladu svyjádřením Policie ČR,Krajského ředitelství Policie hl.m.Prahy — odboru služby dopravní policie ze dne 19.12.2018,Č.j.KRPA-476348-1/ČJ-2018-OOOODŽ,TP 65/TP 66 a vyhláškou č.294/2015 Sb <.>,kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích <.>
<br> b) Dopravní značky musí být vretlexním provedení vzákladní velikosti.Veškeré dopravní značení bude osazeno na...
bez názvu
MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 1
ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI
Odbor dopravy
<br>
<br>
<br> 2/2
<br> MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 1
ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI
Odbor dopravy
PID
<br>
<br>
<br> Úřad městské části Praha 1
Vodičkova 18,CZ-115 68 Praha 1
tel.: +420 221 097 111,fax: +420 221 097 778
posta@praha1.cz,www.praha1.cz
IČ: 00063410,DIČ: CZ00063410 1/2
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> STAVEXPO,a.s <.>
Španělská 742/6
Vinohrady
120 00 Praha 2
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Č.j.Vyřizuje / linka Datum
UMCP1 310024/2018/ODOP/826/SA Jiří Saler/339 21.12.2018
<br>
Opatření obecné povahy
<br> Městská část Praha 1,Úřad městské části,odbor dopravy,jako příslušný správní úřad dle ust.§ 124 odst.6 zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o změně některých zákonů,ve znění pozdějších předpisů,(dále XXX XXXXX o silničním provozu) a podle ust.§ XXX a § 173 odst.1 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,na základě posouzení žádosti o stanovení přechodné/místní úpravy provozu na pozemní komunikaci Školská v Praze 1,podané dne 17.12.2018 a po projednání s příslušným orgánem Policie ČR,Krajské ředitelství Policie hl.m.Prahy – odbor služby dopravní policie
<br> vydává
<br> podle ust.§ 77 odst.1 písm.c) zákona č.361/2000 Sb <.>,zákon o provozu na pozemních komunikacích a vyhlášky č.294/2015 Sb <.>,kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích
<br> opatření obecné povahy -
stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci Školská
v Praze 1
<br> spočívající v umístění dopravního značení a zařízení na místní komunikaci dne 14.1.2019 - 8.3.2019 v rozsahu B28,E13 s textem „14.1.2019 - 8.3.2019 mimo vozidel stavby“,IP12 + E13 s textem „PO – NE 08 – 06 S PLATNÝM PARKOVACÍM OPRÁVNĚNÍM OBLAST 1“ + E13 s textem „P1 – 0427“ dle přiložené dokumentace,která je nedílnou součástí tohoto stanovení,za níže uvedených podmínek pro jejich realizaci:
Osazení dopravního značení a zařízení bude provedeno v souladu s vyjádřením Policie ČR,Krajského ředitelství Policie hl.m.Prahy – odboru služby dopravní po...

Načteno

edesky.cz/d/2602637

Meta

Dopravní informace   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Praha 1      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz