« Najít podobné dokumenty

Praha 1 - Opatření obecné povahy (§ 173 odst. 1 zákon č. 500/2004 Sb.) (11.1.2019-29.1.2019)

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Praha 1.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

bez názvu
ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI PID PRAHA1 Odbor dopravy
<br> "1 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 1
<br> Comproject s.r.o.Šmeralova 292/12 Bubeneč
<br> 170 00 Praha 7
<br> J
<br> Č.j.Vyřizuje / linka Datum UMCPl 009872/2019/ODOP/006/HN Vladimír Hanuš/3 14 09.01.2019
<br> Opatření obecné povahy
<br> Městská část Praha 1,Úřad městské části,odbor dopravy,jako příslušný správní úřad dle ust.& 124 odst.6 zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o změně některých zákonů,ve znění pozdějších předpisů,(dále jen „zákon o provozu na pozemních komunikacích“) a podle ust.& 171 á 5 173 odst.1 zákona č.500/2004 Sb <.>,Správní řád na základě posouzení žádosti o stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci U starého hřbitova,podané dne 7.1.2019,a po projednání s příslušným orgánem Policie ČR,Krajské ředitelství Policie hl.m.Prahy — odbor služby dopravní policie vydává
<br> podle ust.& 77 odst.1 písm.c) zákona č.361/2000 Sb <.>,zákon o provozu na pozemních komunikacích a vyhlášky č.294/2015 Sb <.>,kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích
<br> opatření obecné povahy —
<br> stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci U starého hřbitova <,>
<br> spočívající vumístění dopravního značení a zařízení na místní komunikaci vrozsahu C4a,Z4b,A15,A6b,dle přiložené dokumentace,která je nedílnou součástí tohoto stanovení,za níže uvedených podmínek pro jejich realizaci:
<br> Osazení dopravního značení a zařízení bude provedeno vsouladu s vyjádřením Policie ČR,VKrajského ředitelství Policie hl.m.Prahy — odboru služby dopravní policie ze dne 9.1.2019,č.j.: KRPA 17130-1/CJ-2019-0000DZ,TP 65/TP 66 a vyhláškou č.294/2015 Sb <.>,kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích <.>
<br> a) Dopravní značky musí být v reflexním provedení v základní velikosti.Veškeré dopravní značení bude osazeno na odpovídajících nosičích.Umístěním dopravního značení nesmí být narušeno vnímání dopravní situace <.>
<br> b) Instalace a umístění dopravního značení bude...

Načteno

edesky.cz/d/2602636

Meta

Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Praha 1      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz