« Najít podobné dokumenty

Praha 1 - Opatření obecné povahy (§ 19a odst. 4 zákon č. 13/1997 Sb.) (11.1.2019-29.1.2019)

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Praha 1.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

bez názvu
' MĚSTSKÁ ČÁsr PRAHA 1 * URAD MESTSKE CASTI PID PRAHA1 Odbor dopravy _ Prakan a.s <.>
<br> Václavské náměstí 802/56 Nové Město 110 00 Praha 1
<br> _l
<br> Č.j.Vyřizuje / linka Datum UMCPl 011393/2019/ODOP/790/LO Kateřina Louthanová/347 10.01.2019
<br> Opatření obecné povahy
<br> Městská část Praha 1,Úřad městské části,odbor dopravy,jako příslušný správní úřad dle ust.š 124 odst.6 zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o změně některých zákonů,ve znění pozdějších předpisů,(dále XXX XXXXX o silničním provozu) a podle ust.& XXX a & 173 odst.1 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,na základě posouzení žádosti o stanovení přechodné/místní úpravy provozu na pozemních komunikacích V Praze 1,podané dne 28.11.2018 a po projednání s příslušným orgánem Policie ČR,Krajské ředitelství Policie hl.m.Prahy — odbor služby dopravní policie
<br> vydává
<br> podle ust.š 77 odst.1 písm.c) zákona č.361/2000 Sb <.>,zákon o provozu na pozemních komunikacích a vyhlášky č.294/2015 Sb <.>,kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci náměstí Republiky V Praze 1
<br> spočívající v umístění dopravního značení a zařízení na místní komunikaci v rozsahu A15,C4a,Z4a,Z2,B28,E13 s textem „28.1.2019 — 31.7.2019 mimo stavbu“,E8d,C4b,Z4d,Z4e,IP13 + E13 s textem „PO —NE 8 — 24 NEBO s PLATNÝM PARKOVACÍM OPRÁVNĚNÍM OBLAST 1“ + E13 stextem „Pl _ 0505“ dle přiložené dokumentace,kteráje nedílnou součástí tohoto stanovení,za níže uvedených podmínek pro jejich realizaci:
<br> a) Osazení dopravního značení a zařízení bude provedeno v souladu svyjádřením Policie ČR,Krajského ředitelství Policie hl.m.Prahy — odboru služby dopravní policie ze dne 19.12.2018,Č.j.KRPA—458296-2/ČJ-2018—0000DŽ,TP 65/TP 66 a vyhláškou č.294/2015 Sb <.>,kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích <.>
<br> b) Dopravní značky musí být vreÍlexním provedení v základní velikosti.Veškeré dopravní znače...

Načteno

edesky.cz/d/2602633

Meta

Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Praha 1      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz