« Najít podobné dokumenty

Obec Čermná ve Slezsku - Obecně závazná vyhláška č. 6/2018 - zrušení místního poplatku (1 příloha)

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Čermná ve Slezsku.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

OZV č. 6_2018 - zrušení místního poplatku.pdf [0,19 MB]
Obecně závazná vyhláška č.6/2018 <,>
kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška č.5/2018
<br> o místním poplatku
<br> ZA PROVOZ SYSTÉMU SHROMAŽĎOVÁNÍ,SBĚRU,PŘEPRAVY,TŘÍDĚNÍ <,>
<br> VYUŽÍVÁNÍ A ODSTRAŇOVÁNÍ KOMUNÁLNÍCH ODPADŮ
<br>
<br>
<br>
<br> Zastupitelstvo obce Čermná ve Slezsku se na svém zasedání dne 10.12.2018 <,>
<br> usnesením č.3/2 usneslo vydat na základě § 84 odst.2 písm.h) zákona č.128/2000 Sb <.>,o
<br> obcích (obecní zřízení),ve znění změn a doplňků,tuto obecně závaznou vyhlášku:
<br>
<br>
<br>
<br> Čl.1
<br>
<br> Zrušuje se obecně závazná vyhláška o místním poplatku
<br> za provoz systému shromažďování,sběru,přepravy,třídění,využívání a odstraňování
<br> komunálních odpadů č.5/2018 ze dne 26.6.2018
<br>
<br> Čl.2
<br> Účinnost
<br> Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti 01.01.2019 <.>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> …………………….…………….<.> ………
<br> XXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXX
<br> místostarosta starosta
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Vyvěšeno na úřední desce dne: 13.12.2018
<br>
<br> Sejmuto z úřední desky dne: 31.12.2018

Načteno

edesky.cz/d/2561520

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Čermná ve Slezsku      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz