« Najít podobné dokumenty

Obec Kostelní Hlavno - Návrh rozpočtu obce na rok 2019

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Kostelní Hlavno.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Návrh rozpočtu obce na rok 2019
zpracováno:
<br> strana: 1 / 3
<br> Obec Kostelní Hlavno KEO-W 1.11.245 / Uc19ro
<br> 03.12.2018
Návrh rozpočtu na rok 2019
<br> IČO: 00238112
<br> PŘÍJMY
<br> Par OrgPol rozpočtu 20182018 2019
<br> Očekávané plněníUpravený rozpočet Návrh rozpočtu
<br> Název
<br> Schvalený rozpočet
<br> 2018
<br> 11 514 427,69 11 514 427,69 7 115 800,00XXXXXXXX0000 7 198 324,00
<br> 220 000,00 220 000,00 220 000,00XXXXXXXX2310 Pitná voda 170 000,00
<br> 685 000,00 685 000,00 685 000,00XXXXXXXX2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s k 685 000,00
<br> 30 000,00 30 000,00 30 000,00XXXXXXXX3319 Ostatní záležitosti kultury 30 000,00
<br> 10 000,00 10 000,00 10 000,00XXXXXXXX3399 Ostatní záležitost kultury,církví a sděl.prostředků 10 000,00
<br> 100 000,00 100 000,00 100 000,00XXXXXXXX3613 Nebytové hospodářství 100 000,00
<br> 0,00 0,00 6 000,00XXXXXXXX3632 Pohřebnictví 0,00
<br> 6 200,00 6 200,00 0,00000021323632 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jeji 0,00
<br> 45 100,00 45 100,00 45 100,00XXXXXXXX3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařaze 45 100,00
<br> 2 500,00 2 500,00 2 500,00XXXXXXXX3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 2 500,00
<br> 48 000,00 48 000,00 48 000,00XXXXXXXX3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů 48 000,00
<br> 13 700,00 13 700,00 13 700,00XXXXXXXX6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 13 600,00
<br> PŘÍJMY CELKEM 12 674 927,69 8 276 100,0012 674 927,698 302 524,00
<br>
<br> zpracováno:
<br> strana: 2 / 3
<br> Obec Kostelní Hlavno KEO-W 1.11.245 / Uc19ro
<br> 03.12.2018
Návrh rozpočtu na rok 2019
<br> IČO: 00238112
<br> VÝDAJE
<br> Par OrgPol rozpočtu 20182018 2019
<br> Očekávané plněníUpravený rozpočet Návrh rozpočtu
<br> Název
<br> Schvalený rozpočet
<br> 2018
<br> 10 000,00 10 000,00 10 000,00XXXXXXXX2212 Silnice 10 000,00
<br> 516 700,00 516 700,00 300 000,00XXXXXXXX2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací 500 000,00
<br> 166 200,00 166 200,00 120 000,00XXXXXXXX2221 Provoz veřejné silniční dopravy 160 000,0...

Načteno

edesky.cz/d/2527727

Meta

Pronájem   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Kostelní Hlavno      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz