« Najít podobné dokumenty

Město Slatiňany - Vyhlášení ceny vodného a stočného na rok 2019

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Slatiňany.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

bez názvu
Vodovody a kanalizace Chrudim,a.s.a Novoměstská 626,537 01 Chrudim IC: 48171590
<br> Vodárenská společnost Chrudim,a.s.Novoměstská 626,537 01 Chrudim IC: 27484211
<br> vyhlašují níže uvedenou
<br> dvousložkovou cenu pro vodné a stočné <,>
<br> která vstupuje v platnost
<br> od 1.1.2019 <.>
<br> Na základě rozhodnutí valné hromady akcionářů společnosti Vodovody a kanalizace Chrudim,a.s.ze dne 18.5.2009 je pro vodné a stočné uplatňována dvousložková forma ceny <.>
<br> Představenstvo společnosti Vodovody a kanalizace Chrudim,a.s.na svém jednání dne 27.11.2018 schválilo pro rok 2019 níže uvedené ceny:
<br> ;,Pohyblivá část dvousložkové ceny v Kč/l m3:
<br> Vodné Stočné Vodné a stočné
<br> 43,15 36,33 79,48
<br> & Pevná část dvousložkové ceny za připojení je stanovena v Kč/rok v závislosti na velikosti vodoměru.Cena je stanovena jako roční,její poměrná část bude fakturována shodně s odečtovým cyklem <.>
<br> Pevná složka Pevná složka Pevná složka vodného Qp vodoměru vodného stočného a stočného paušální odběry 841,80 883,20 1 725,-- méně nebo rovno 2,5 m3/hod.841,80 883,20 1 725,-- 3,5 m3/hod.až 6 m3/hod.2 204,55 3 467,25 5 671,80 10 m3/hod.4 057,20 7 845,30 11 902,50 15 m3/hod.6 670,-— 15 058,10 21 728,10 40 m3/hod.až 60 m3/hod.22 719,40 73 274,55 95 993,95
<br> ;; Pevná složka stočného pro odpadní vody z jiných zdrojů je stanovena ve
<br> výši 5,19 Kč/m3 <.>
<br> (Ceny jsou uvedeny včetně DPH ve výši 15 %.)
<br> Ceny jsou jednotné pro všechny odběratele vodného a stočné-hg <.>
<br> Nebude-li proveden fyzický odpočet měřidla,podle kterého je zjišťováno množství odebrané vody nebo odváděné odpadní vody,provede dodavatel účtování poměrem,a to k počtu dnu za období před a po úpravě.Od data změny budou použity nové ceny <.>
<br> Vodovody a kanalizace Chrudim,a.s.Novoměstská 626,537 01 Chrudim |Č:48171590
<br> Vodárenská společnost Chrudim,a.s.Novoměstská 626,537 01 Chrudim lČ:27484211
<br> Komentář k ceně vodného a stočného na rok 2019
<br> Vodárenská společnost Chrudim,...
Obsah vyvěšení
Vodovody a kanalizace Chrudim,a.s.a Novoměstská 626,537 01 Chrudim IC: 48171590
<br> Vodárenská společnost Chrudim,a.s.Novoměstská 626,537 01 Chrudim IC: 27484211
<br> vyhlašují níže uvedenou
<br> dvousložkovou cenu pro vodné a stočné <,>
<br> která vstupuje v platnost
<br> od 1.1.2019 <.>
<br> Na základě rozhodnutí valné hromady akcionářů společnosti Vodovody a kanalizace Chrudim,a.s.ze dne 18.5.2009 je pro vodné a stočné uplatňována dvousložková forma ceny <.>
<br> Představenstvo společnosti Vodovody a kanalizace Chrudim,a.s.na svém jednání dne 27.11.2018 schválilo pro rok 2019 níže uvedené ceny:
<br> ;,Pohyblivá část dvousložkové ceny v Kč/l m3:
<br> Vodné Stočné Vodné a stočné
<br> 43,15 36,33 79,48
<br> & Pevná část dvousložkové ceny za připojení je stanovena v Kč/rok v závislosti na velikosti vodoměru.Cena je stanovena jako roční,její poměrná část bude fakturována shodně s odečtovým cyklem <.>
<br> Pevná složka Pevná složka Pevná složka vodného Qp vodoměru vodného stočného a stočného paušální odběry 841,80 883,20 1 725,-- méně nebo rovno 2,5 m3/hod.841,80 883,20 1 725,-- 3,5 m3/hod.až 6 m3/hod.2 204,55 3 467,25 5 671,80 10 m3/hod.4 057,20 7 845,30 11 902,50 15 m3/hod.6 670,-— 15 058,10 21 728,10 40 m3/hod.až 60 m3/hod.22 719,40 73 274,55 95 993,95
<br> ;; Pevná složka stočného pro odpadní vody z jiných zdrojů je stanovena ve
<br> výši 5,19 Kč/m3 <.>
<br> (Ceny jsou uvedeny včetně DPH ve výši 15 %.)
<br> Ceny jsou jednotné pro všechny odběratele vodného a stočné-hg <.>
<br> Nebude-li proveden fyzický odpočet měřidla,podle kterého je zjišťováno množství odebrané vody nebo odváděné odpadní vody,provede dodavatel účtování poměrem,a to k počtu dnu za období před a po úpravě.Od data změny budou použity nové ceny <.>
<br> Vodovody a kanalizace Chrudim,a.s.Novoměstská 626,537 01 Chrudim |Č:48171590
<br> Vodárenská společnost Chrudim,a.s.Novoměstská 626,537 01 Chrudim lČ:27484211
<br> Komentář k ceně vodného a stočného na rok 2019
<br> Vodárenská společnost Chrudim,...

Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Slatiňany      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz