« Najít podobné dokumenty

Obec Rožnov - Veřejná vyhláška - Oznámení zahájení územního řízení, výzva účastníkům - kabelové vedení distribuční soustavy NN včetně stožárů veřejného osvětlení v obci Rožnov

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Rožnov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Veřejná vyhláška - Oznámení zahájení územního řízení, výzva účastníkům - kabelové vedení distribuční soustavy NN včetně stožárů veřejného osvětlení v obci Rožnov
MĚSTSKÝ ÚŘAD JAROMĚŘ.Odbor výstavby,nám.Ceskoslovenské armády 16,Jaroměř,PSC 551 01
<br> sms.ZN.: VÝST-S441/2018-Va-3 ČJ.: PDMUJA 35868/2018 VYŘIZUJE: XXXX XXXXXXXXX,referent odboru výstavby TEL.: XXX XXX XXX EMAIL: vagnerova©jaromer-josefov.cz DATUM: 07.11.2018 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OZNÁMENÍ
<br> ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ,VÝZVA ÚČASTNÍKÚM
<br> OBEC ROŽNOV,l_ČO 00272981,Rožnov č.p.72,551 01 Jaroměř 1,kterou zastupuje společnost JAN-PRO,s.r.o <.>,ICO 28768337,Brandlova č.p.376,508 01 Hořice (dále jen „stavebník“ nebo "žadatel") dne 22.08.2018 podal žádost o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby:
<br> kabelové vedení distribuční soustavy NN včetně stožárů veřejného osvětlení v obci Rožnov,na pozemcích:
<br> st.p.č.63,19 (oba zastavěná plocha a nádvoří),p.p.č.92 (zahrada),93/2 (ostatní plocha),95/1 (ostatní plocha),97/2 (ostatní plocha),97/4 (ostatní plocha),101/1 (ostatní plocha),103/1 (ostatní plocha),103/3 (ostatní plocha),103/4 (ostatní plocha),103/5 (ostatní plocha),103/6 (ostatní plocha),103/7 (ostatní plocha),105/1 (zahrada),106/1 (zahrada),107/1 (zahrada),107/2 (zahrada),107/3 (zahrada),108 (zahrada),109/1 (zahrada),120/3 (ostatní plocha),121/10 (ostatní plocha),133 (zahrada),613 (ostatní plocha),614/1 (ostatní plocha),614/2 (ostatní plocha),615 (ostatní plocha),616/1 (ostatní plocha),617/2 (ostatní plocha),617/4 (ostatní plocha),622 (ostatní plocha),623 (ostatní plocha),627 (ostatní plocha),634/6 (ostatní plocha),635 (ostatní plocha),643/1 (ostatní plocha),643/3 (ostatní plocha),646/2 (ostatní plocha),646/3 (ostatní plocha),646/14 (ostatní plocha),658/4 (ostatní plocha),676/1 (vodní plocha),676/3 (ostatní plocha),676/4 (vodní plocha),676/8 (vodní plocha),676/20 (vodní plocha),676/22 (vodní plocha),687/1 (ostatní plocha),623 (ostatní plocha),638 (ostatní plocha),639 (ostatní plocha),640 (ostatní plocha),641 (ostatní plocha),104/2 (trvalý travní porost),642 (ostatní plocha) v katastrá1ním území Rožnov <.>
<br> Uvedeným dnem bylo zahájeno územní řízení <.>
<b...

Načteno

edesky.cz/d/2493221

Meta

Veřejná vyhláška   Stavby   Územní plánování   Stavební informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Rožnov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz