« Najít podobné dokumenty

Obec Rožnov - Usnesení z ustavujícího zasedání zastupitelstva obce dne 31.10.2018

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Rožnov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Usnesení z ustavujícího zasedání zastupitelstva obce dne 31.10.2018
USNESENÍ
<br> přijatá zastupitelstvem obce Rožnov na veřejném ustavujícím zasedání obecního zastupitelstva dne 31.října 2018
<br> A) Zastupitelstvo obce schvaluje :
<br> FPOTJPJMřž-"Pr'
<br> 15 <.>
<br> 16 <.>
<br> program jednání ustavujícího zasedání dle předloženého návrhu
<br> volbu ověřovatelů zápisu : Ing.XXXXXXX XXXX,p.XXXXXX XXXXXXX
<br> volbu návrhové komise : Bc.XXX XXXXX,p.XXXXX XXXXXX
<br> způsob volby starosty,místostarosty a výborů - volbou veřejnou
<br> výkon funkce starosty a místostarosty,popř.místostarostůjako funkce dlouhodobě neuvolněné volbu dvou místostarostů
<br> volbu p.Zbyňka Procházky do funkce starosty obce
<br> volbu p.Václava Vanžůry do funkce 1.místostarosty obce
<br> volbu Ing.Filipa Andrejse do funkce 2.místostarosty obce
<br>.volbu Ing.XXXXXXXX XXXXX do funkce předsedy finančního výboru XX.XX.XX.14 <.>
<br> volbu Bc.Jana Pišty do funkce předsedy kontrolního výboru
<br> volbu p.Josef Pácalta,jako člena finančního výboru
<br> volbu p.Zdeňka Mervarta,jako člena kontrolního výboru
<br> odložení volby jednoho člena kontrolního výboru a jednoho člena finančního výboru,z důvodu nedostatku kandidátů na členství ve výborech,na nejbližší zasedání zastupitelstva
<br> měsíční odměny za výkon funkce neuvolněným členům zastupitelstva,v souladu s Nařízením vlády č.318/2017,ve výších dle Přílohy č.1,která je nedílnou součástí zápisu.Odměny budou poskytovány ode dne 1.11.2018.Vpřípadě nástupu náhradníka na uprázdněný mandát člena zastupitelstva obce bude odměna poskytována ode dne složení slibu.V případě budoucích změn v obsazeníjednotlivých funkcí bude odměna poskytována ode dne zvolení do příslušné funkce.změnový list č.1 pro akci Stavební úpravy chodníků v obci Rožnov,po započtení méně prací a více prací,s výslednou cenou 129 028,- Kč bez DPH
<br> 17.úpravu č.3 rozpočtu roku 2018,kteráje Přílohou č.2 zápisu 18.záměr prodeje pozemku p.č.81/2,k.ú.Rožnov,v obci Rožnov 19.dodatek č.1 ke Smlouvě o odběru odpadu k.č.190 805 — Kaly z čištění odpadních...

Načteno

edesky.cz/d/2445730

Meta

Prodej   Jednání zastupitelstva   Územní plánování   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Rožnov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz