« Najít podobné dokumenty

Obec Rožnov - Pozvánka na jednání valné hromady honebního společenstva Rožnov

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Rožnov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Pozvánka na jednání valné hromady honebního společenstva Rožnov
HONEBNÍ SPOLEČENSTVO ROŽNOV
<br> Rožnov,551 01 ROŽNOV,IČ 48649830
<br> Zastoupené honebním starostou Ing.Ivo Luňákem
<br>
<br> POZVÁNKA NA JEDNÁNÍ VALNÉ HROMADY HONEBNÍHO SPOLEČENSTVA
<br>
<br> Svolávám valnou hromadu honebního společenstva Rožnov
<br> na den 1.12.2018 v 15:00 hod.v sále pohostinství v Rožnově
<br>
<br> Prezence účastníků valné hromady bude probíhat od 14:30 do 15:00 hod <.>
<br> Při prezenci bude na základě dokladů o vlastnictví,předložených účastníkem,vydán
<br> hlasovací lístek s počtem hlasů
<br>
<br> Program:
<br> 1.Zahájení
<br> 2.Volba zapisovatele a skrutátora
<br> 3.Zpráva o finančním hospodaření
<br> 4.Zpráva o mysliveckém hospodaření nájemce MS Rožnov-Hustířany
<br> 4.Volba člena výboru na uvolněnou pozici
<br> 5.Diskuse
<br> 6.Usnesení a závěr
<br>
<br> V případě,že se nemůžete nebo nechcete jednání zúčastnit,máte možnost se nechat zastoupit na
<br> valné hromadě jiným členem společenstva,nebo jinou osobou,na základě sepsání plné moci k
<br> zastoupení <.>
<br> Ve smyslu čl.6/5 stanov Honebního společenstva Rožnov se v případě nesejití potřebného počtu
<br> hlasů pro usnášeníschopnost valné hromady uskuteční jednání valné hromady po uplynutí 1 hodiny
<br> po stanoveném začátku s platností usnášení přítomnými hlasy <.>
<br>
<br>
<br> V Rožnově dne 4.11.2018 předseda HS ing.XXX XXXXX
<br>
<br>
<br>
<br> Pozvánky s termínem konání valné hromady budou zaslány těmto dotčeným městským a obecním
<br> úřadům k vyvěšení na úřední desku:
<br> Městský úřad v Jaroměři - podatelna@jaromer-josefov.cz
Obecní úřad obce Velichovky - obecvelichovky@obecvelichovky.cz
Rožnov - obec@obecroznov.cz
Habřina - ou.habrina@centrum.cz
Litič - litic@litic.cz
Lužany - luzanynt@volny.cz
Rasošky - ou.rasosky@c-box.cz
Vilantice - ouvilantice@vilantice.cz
Zaloňov - ou.zalonov@cmail.cz
Černožice n.L.- cernozice@iol.cz

Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Rožnov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz