« Najít podobné dokumenty

Obec Rožnov - Pozvánka na veřejné ustavující zasedání zastupitelstva obce

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Rožnov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Pozvánka na veřejné ustavující zasedání zastupitelstva obce
OBECNÍ ÚŘAD v RQŽNOVĚ 551 01 JAROMER
<br> POZVÁNKA
<br> na veřejně ustavující zasedání zastupitelstva obce,které se koná
<br> ve středu dne 31.října 2018 od 18:00 hodin
<br> v zasedací místnosti OÚ
<br> Program zasedání :
<br> 1) Zahájení,schválení programu zasedání
<br> 2) Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu a volba návrhové komise 3) Zpráva o výsledku voleb do zastupitelstva obce
<br> 4) Hlasování o způsobu volby starosty,místostarosty a výborů 5) Volba starosty
<br> 6) Volba místostarosty
<br> ?) Volba předsedů a členů fmančního a kontrolního výboru
<br> 8) Odměny zastupitelů
<br> 9) Stavba chodníku v Rožnově
<br> 10) Úprava č.3 rozpočtu roku 2018
<br> 1 1) Prodej obecního pozemku
<br> 12) Dodatek č.1 ke Smlouvě o odběru kalu z ČOV
<br> 13) Různé
<br> 14) Diskuze
<br> 15) Usnesení
<br> 16) Závěr
<br> Před schválením programu složí členové zastupitelstva obce slib <.>
<br> Z.Procházka dosavadní starosta obce Rožnov
<br> Vyvěšeno na úřední desce obce: 5% W r 30/75
<br> Sejmuto z úřední desky obce:

Načteno

edesky.cz/d/2412869

Meta

Prodej   Jednání zastupitelstva   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Rožnov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz