« Najít podobné dokumenty

Město Slatiňany - Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva města Slatiňany - 24. října 2018

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Slatiňany.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

bez názvu
MĚSTO SLATIŇANY
<br>
<br> VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ
<br> ZASTUPITELSTVA MĚSTA SLATIŇANY
<br>
koná se dne 24.října 2018 v 16.00 hod <.>
<br> v zasedací síni budovy radnice
<br>
Program:
1.Zahájení – zjištění usnášeníschopnosti
2.Složení slibu členů zastupitelstva
3.Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatelky
4.Program 1.(ustavujícího) zasedání Zastupitelstva města Slatiňany
5.Jednací řád 1.(ustavujícího) zasedání Zastupitelstva města Slatiňany
6.Volba členů návrhové komise
7.Schválení volebního řádu pro volbu starosty,místostarosty a dalších členů rady
<br> města a předsedů a členů výborů zastupitelstva města
<br> 8.Volba členů volební komise pro volbu starosty,místostarosty a dalších členů rady
města a předsedů a členů výborů Zastupitelstva města Slatiňany
<br> 9.Schválení způsobu volby pro volbu starosty,místostarosty a dalších členů rady města
a předsedů a členů výborů Zastupitelstva města Slatiňany
<br> 10.Stanovení počtu členů Rady města Slatiňany
11.Určení funkcí,pro které budou členové zastupitelstva města uvolněni
12.Volba starosty
13.Volba místostarosty a dalších členů Rady města Slatiňany
14.Výbory Zastupitelstva města Slatiňany
- určení počtu členů finančního výboru,kontrolního výboru a výboru pro územní
<br> plánování
<br> - volba předsedy finančního výboru a členů finančního výboru
- volba předsedy kontrolního výboru a členů kontrolního výboru
- volba předsedy a členů výboru pro územní plánování
- zřízení osadního výboru a volba jeho předsedy
<br> 15.Odměňování neuvolněných členů zastupitelstva
16.Udělení souhlasu s pracovněprávním vztahem mezi městem a členem zastupitelstva
<br> obce
<br> 17.Určení zastupitele pro spolupráci s pořizovatelem územního plánu
18.Pověření členům Zastupitelstva města Slatiňany oddáváním
19.Různé
20.Diskuze a závěr
<br>
<br> Srdečně zveme všechny občany
<br>
MVDr.XXXX XXXXX v.r <.>
<br> starosta města
Obsah vyvěšení
MĚSTO SLATIŇANY
<br>
<br> VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ
<br> ZASTUPITELSTVA MĚSTA SLATIŇANY
<br>
koná se dne 24.října 2018 v 16.00 hod <.>
<br> v zasedací síni budovy radnice
<br>
Program:
1.Zahájení – zjištění usnášeníschopnosti
2.Složení slibu členů zastupitelstva
3.Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatelky
4.Program 1.(ustavujícího) zasedání Zastupitelstva města Slatiňany
5.Jednací řád 1.(ustavujícího) zasedání Zastupitelstva města Slatiňany
6.Volba členů návrhové komise
7.Schválení volebního řádu pro volbu starosty,místostarosty a dalších členů rady
<br> města a předsedů a členů výborů zastupitelstva města
<br> 8.Volba členů volební komise pro volbu starosty,místostarosty a dalších členů rady
města a předsedů a členů výborů Zastupitelstva města Slatiňany
<br> 9.Schválení způsobu volby pro volbu starosty,místostarosty a dalších členů rady města
a předsedů a členů výborů Zastupitelstva města Slatiňany
<br> 10.Stanovení počtu členů Rady města Slatiňany
11.Určení funkcí,pro které budou členové zastupitelstva města uvolněni
12.Volba starosty
13.Volba místostarosty a dalších členů Rady města Slatiňany
14.Výbory Zastupitelstva města Slatiňany
- určení počtu členů finančního výboru,kontrolního výboru a výboru pro územní
<br> plánování
<br> - volba předsedy finančního výboru a členů finančního výboru
- volba předsedy kontrolního výboru a členů kontrolního výboru
- volba předsedy a členů výboru pro územní plánování
- zřízení osadního výboru a volba jeho předsedy
<br> 15.Odměňování neuvolněných členů zastupitelstva
16.Udělení souhlasu s pracovněprávním vztahem mezi městem a členem zastupitelstva
<br> obce
<br> 17.Určení zastupitele pro spolupráci s pořizovatelem územního plánu
18.Pověření členům Zastupitelstva města Slatiňany oddáváním
19.Různé
20.Diskuze a závěr
<br>
<br> Srdečně zveme všechny občany
<br>
MVDr.XXXX XXXXX v.r <.>
<br> starosta města

Načteno

edesky.cz/d/2399361

Meta

Jednání zastupitelstva   Územní plánování   Jednání zastupitelstva   Územní plánování  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Slatiňany      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz