« Najít podobné dokumenty

Obec Čermná ve Slezsku - Informace o konání ustavujícího zasedání nově zvoleného zastupitelstva Obce Čermná ve Slezsku (1 příloha)

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Čermná ve Slezsku.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Ustavující zasedání.pdf [0,67 MB]
OBEC ČERMNÁ VE SLEZSKU
<br> 749 01 ČERMNÁ VE SLEZSKU 81 tel./fax.: 556 300 023 lěankovní spojení: KB OPAVA mobil: +420 728 745 765 Císlo účtu: 27021 — 821/0100 e—mail: obec©cermnaveslezskuxz
<br> ID DS: ID DS:dh'bm 9
<br> INFORMACE
<br> o konání ustavujícího zasedání nově zvoleného Zastupitelstva Obce Cermná ve Slezsku
<br> Obecní úřad Čermná ve Slezsku v souladu s ustanovením % 93,odst.1 zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích (obecní zřízení),v platném znění,informuje o konání ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Čermná ve Slezsku,svolaného
<br> v souladu s 591 odstl zákona o obcích dosavadním starostou
<br> Místo konání: Zasedací místnost obecního úřadu Čermná ve Slezsku č.p.Sl Doba konání: 24.10.2018 v 17:30 hod.Navržený program:
<br> 1) Určení ověřovatelů zápisu(dle 595 odst.1 zákona o obcích) a zapisovatele 2) Schválení programu 3) Volba starosty a místostarosty a) Určení počtu místostarostů b) Určení způsobu volby starosty a místostarosty c) Volba starosty d) Volba místostarosty 4) Zřízení výborů a komisí a) Zřízení finančního a kontrolního výboru b) Zřízení ostatních výborů a komisí c) Určení počtu členů výborů a komisí d) Volba předsedy finančního výboru e) Volba předsedy kontrolního výboru Í) Volba předsedů ostatních výborů
<br> 5) Rozhdnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva (& 72 odst.2 zákona o obcích)
<br> 6) Diskuse
<br> Před schválením programu složí členové zastupitelstva obce slib <.>
<br> V Čermné ve Slezsku dne 12.10.2018 XXXXX XXXXX dosavadní starosta
<br> „___-_) „__ r _ “tj/X"?
<br> Vyvěšeno na úřední desce dne: 15.10.2018
<br> Sejmuto dne: 25.102018

Načteno

edesky.cz/d/2386831

Meta

Jednání zastupitelstva  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Čermná ve Slezsku      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz