« Najít podobné dokumenty

Obec Čermná ve Slezsku - Výsledky komunálních voleb 5. a 6. října 2018 (1 příloha)

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Čermná ve Slezsku.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Zápis o výsledku voleb do zastupitelstva obce.pdf [0,91 MB]
V/B
<br> ZÁPIS O VÝSLEDKU VOLEB D0 ZASTUPITELSTVA OBCE 1)
<br> ye volbách do zastupitelstva obce (městysu,města,městské Části,městského obvodu) Cermvéyeěěeesw.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> okres.<.> Opava
<br> konaných ve dnech (dne).5:ĚQ:.T.€:ĚQ:2QĚQ.<.>.byly podle výsledků převzatých od okrskových volebnich komisi zjištěny výsledky voleb v obci <.>
<br> Počet volebních okrsků 1 Počet okrskových volebnich komisi,která předaly vysledek hlasování 1 Seznam čísel volebních okrsků,jejichž vysledky nebyly předány ———————
<br> Počet volebních obvodů
<br> Celkový počet osob zapsaných ve výpisech ze seznamu voličů a jejich dodatků 28 Celkový počet voličů,kterým byly vydány úřední obálky 13 Celkový počet odevzdaných úředních obálek 13
<br> A) Jména & příjmení zvolených členů zastupitelstva:
<br> Pořadí Jméno a příjmení Věk Pořadí na HL Počet hlasů zvolení VOlebni strana č,1 — Komunistická strana Čech a Mora"y
<br> l.XXXXXXXXX XXXXXXX XX X.XX
<br> X.XXXXXXXXXX XXXXXXXXX AG X.XX volebni strana č.X — Sdružení nezávislých kandidátů Čermná ve Slezsku
<br> l.Dagm.ar Urbanová 47 6.57
<br> 2 Mari e Hoppová 54 i 4? Volební Strana &,3 — Křesťanská a demokratická unie — Československá strana lidová
<br> 1.XXXXX XXXXXXXXX X% X XX
<br> X.Jiřina Pohlodkova XX 5.46
<br> 3.Frantisek Ježo 32 4 áá B) Jména a příjmení náhradníků:
<br> Pořadí Jméno a příjmení vah Pořad; “a H; Počet Flasi nánr ad.Volební strana č.a Moravy
<br> l.František 69 l.2%
<br> 2.XXXX XXXXXX XX d.XX
<br> X.XXXXX XXXXXXXXX XX X.XX
<br> X.Katerina Ježc-vá 25 6.8
<br> 5.XXXXXX XXXXXX X? X.X volební Strana č,X — Sdružení kandidátů Čermná ve SĚQZS\d
<br> 1 XXXXXXX XXXXXXX XX X.XX
<br> X.XXXXX XXXXXX XX X.SC
<br> X XXXXXX XXXXXXXX XX X.XX
<br> X XXXXX XXXXXXXXX XX X.Xl Volební strana č,X — Křesťanská a demokratická unie — Česroslovenská strana lidC'a
<br> 1.XXXXX XXXXX XX l.XX
<br> X.nende-a u 'gJíá 49 2.éll
<br> 3.XXXXXX XXXX XX X.XX
<br> X.XXXXX XXXXX XX X.XX
<br> C) Celkový počet platných hlasů p...

Načteno

edesky.cz/d/2373286

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Čermná ve Slezsku      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz