« Najít podobné dokumenty

Obec Rožnov - Veř.vyhláška - Oznámení o vydání Aktualizace č.1 Zásad územního rozvoje KHK

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Rožnov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Veř.vyhláška - Oznámení o vydání Aktualizace č.1 Zásad územního rozvoje KHK
\ i 76423 zmena-nc až? Mlumulullmnrlml
<br> Krajský úřad Královéhradeckého kraje
<br> VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: NAŠE ZNAČKA (č.j.): KUKHK - 2307SIUPl201BíH0f
<br> VYŘlZUJE: Bc.XXXXX XXXXXXXXX,DiS <.>
<br> ODBOR | ODDĚLENÍ: územního plánování a stavebního řádu územního plánování
<br> LINKA j MOBIL: 468
<br> E-MAIL: phofmanova©kr-kralovehradecky.cz
<br> DATUM: 17.září 2018
<br> Počet listů: 4
<br> Počet příloh: O ! listů: 0 Počet svazků: 0
<br> Sp.znak,sk.režim: 65 ! A10
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br> Oznámení o vydání Aktualizace č.1 Zásad územního rozvoje Královéhradeckého kraje
<br> Oznámení zveřejnění Aktualizace č.1 Zásad územního rozvoje Královéhradeckěho kraje a Uplného znění Zásad územního rozvoje Královéhradeckého kraje po vydání Aktualizace č.1
<br> Krajský úřad Králověhradeckého kraje,odbor územního plánování a stavebního řádu,oddělení územního plánování,jako příslušný orgán územního plánování,dle 5 7 odst.1,písm.a) zákona č.183/2006 Sb <.>,o územním plánování a stavebním řádu,ve znění pozdějších předpisů,(dále jen „stavební zákon“),v souladu s ustanovením 5 173 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů,(dále jen „správní řád")
<br> oznamuje: |.vydání Aktualizace č.1 Zásad územního rozvoje Králověhradeckého kraje
<br> Krajský úřad Královéhradeckěho kraje.odbor územního plánování a stavebního řádu předložil Zastupitelstvu Královéhradeokěho kraje dle 5 41 odst.1 stavebního zákona návrh na vydání Aktualizace &.1 Zásad územního rozvoje Královéhradeckého kraje.Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje.jako příslušný správní orgán kraje v souladu s ustanovením 5 7 odst.2 písm.a) stavebního zákona,Aktualizaci č.1 Zásad územního rozvoje Královéhradeckého kraje vydalo jako opatření obecné povahy dle 5 36 odst.4 stavebního
<br> Pivovarské náměstí 1245 | 500 03 !Hradec Králové Vstřícný.rychlý a profesionální úřad tel.: 495 817 111 | fax: 495 817 336 —— spokojený občan.e-mail: posta©kr-kralovehradecky.cz
<br> kar-kralovehradeckýcz
<br> KU KHK — 23075iU...

Načteno

edesky.cz/d/2316865

Meta

EIA   Územní plánování   Veřejná vyhláška  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Rožnov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz