« Najít podobné dokumenty

Obec Rožnov - Rozhodnutí hejtmana KHK o vyhlášení počátku období mimořádných klimatických podmínek

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Rožnov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Rozhodnutí hejtmana KHK o vyhlášení počátku období mimořádných klimatických podmínek
Č.j.KUKHK—235 l3IKHl2018
<br> KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ
<br> PhDr.XXXX XXXXXX,Ph.D.hejtman
<br> ROZHODNUTÍ hejtmana Královéhradeckého kraje č.1/2018 ze dne 25.7.2018
<br> o VYHLÁŠENÍ POČÁTKU OBDOBÍ MIMOŘÁDNÝCH KLIMATICKÝCH PODMÍNEK
<br> V souladu s ustanovením článku 2.5 3 odst.3) Nařízení Královéhradeckéhc kraje (5.3/2002 ze dne 9.října 2002,kterým se stanoví podmínky k zabezpečení požární ochrany v době zvýšeného nebezpečí vzniku požáru (dále jen „nařízení kraje").na návrh ředitele Hasičského záchranného sboru Královéhradeckěho kraje a na základě posouzení situace
<br> v y h 1 & š u ] í pro celé území Královéhradeckého kraje
<br> oeoosí MIMOŘÁDNÝCH KLIMATICKÝCH PODMÍNEK
<br> dle článku 1,5 2 písm.a) nařízení kraje
<br> na dobu ode dne vyhlášení do odvolání z důvodu mimořádných klimatických podmínek způsobených obdobím bez déletrvajících dešťových srážek a s mimořádně teplým a suchým počasím <.>
<br> Čl.1
<br> Omezení a opatření
<br> Po dobu účinnosti tohoto rozhodnutí se ve smyslu článku 2,5 3 odst.2) nařízení kraje se nařizuje dodržování přílohy č.1 nařízení kraje a zakazuje se: 1.kouření.rozdělávání nebo udržování otevřeného ohně na lesních pozemcích do vzdálenosti 50 m od okraje lesního pozemku,2.rozdělávání a udržování otevřeného ohně v přírodním prostředí,3.táboření na lesních pozemcích a ve volné přírodě mimc vyhrazená místa <,>
<br> Pivovarské náměstí í245.500 03 Hradec Králové,telefon: 495 817 II],e-maíl: posta©kr—kraíovehradegýpz,www.kr-kralovehradccky.cz
<br> :“
<br> odhazování hořících nebo doutnajících předmětů na lesních pozemcích a ve volné přírodě <.>
<br> 5.spalování odpadů a dalších hořlavých látek na volném prostranství,jakož i jejich hromadění v blízkosti lesních porostů,poli s obilovinami a pícninami <.>
<br> 6.jízda parních lokomotiv bez přijatých protipožárních opatření <,>
<br> 7.vjezd a stání motorových vozidel na lesnich pozemcích (toto ustanovení se netýká motorových
<br> vozidel,která jsou určena k pracovní hospodářské činnosti v lesích.a ...

Načteno

edesky.cz/d/2188643

Meta

Jednání zastupitelstva  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Rožnov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz