« Najít podobné dokumenty

Obec Rožnov - Informace k volbám do zastupitelstev obcí, které proběhnou ve dnech 5. a 6. října 2018

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Rožnov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Informace k volbám do zastupitelstev obcí, které proběhnou ve dnech 5. a 6. října 2018
Obec Rožnov Rožnov čp.72,551 01 Jaroměř 1
<br> INFORMACE
<br> k volbám do zastupitelstev obcí,které proběhnou ve dnech 5.a 6.října 2018
<br> 1.Zastupitelstvo obce Rožnov podle & 67 a 5 68 zákona č.12812000 Sb <.>,o obcích,v platném znění,oznamuje,že pro volby do zastupitelstva obce,pro volební období 2018 až 2022 stanovilo,že v obci Rožnov bude voleno celkem 7 členů zastupitelstva <.>
<br> 2.Podle ustanovení 5 21 odst.2 zákona č.491/2001 Sb <.>,o volbách do zastupitelstev obcí,v platném znění,pověřený obecní úřad sděluje,že kandidátní listiny pro volby do zastupitelstev obcí
<br> projednává a registruje pověřený obecní úřad,kterým je Městský úřad Jaroměř,Náměstí
<br> '
<br> Ceskoslovenské armády 16,Jaroměř <.>
<br> 3.Podle ustanovení 5 21 odst.3 zákona č.491/2001 Sb <.>,o volbách do zastupitelstev obcí,v platném znění,se kandidátní listiny podávají registračnímu úřadu nejpozději do 31.července 2018 (úterý) do 16:00 hodin na Výše uvedenou adresu <.>
<br> Kandidátní listiny se předávají určeným pracovníkum registračního úřadu,kterýmijsou:
<br> Ing.XXXXX XXXXXXXXX (Odbor organizačních a vnitřních věcí,tel.: XXX 847 135) Ing.XXXX XXXXXXX (vedoucí Odboru organizačních a vnitřních věcí,tel.: 491 847 240) Ing.XXXXX XXXXXXXXX (Odbor organizačních a vnitřních věcí,tel.: XXX 847 248) XXXXXXXX XXXXX (Odbor organizačních a vnitřních věcí,tel.: XXX 847 136)
<br> 4.Podle ustanovení 5 21 odst.4 zákona č.491f2001 Sb <.>,o volbách do zastupitelstev obcí,v platném znění,zveřejňuje Městský úřad Jaroměř jako příslušný registrační úřad,potřebný počet podpisů na peticích pro nezávislé kandidáty a sdružení nezávislých kandidátů pro volby do zastupitelstev obcí,a to konkrétně pro obec Rožnov (počet obyvatel k 1.1.2018 celkem 379) následovně :
<br> Potřebný počet podpisů pro nezávislé kandidáty: 19 Potřebný počet podpisů pro sdružení nezávislých kandidátů: 27
<br> Městský úřad Jaroměř na internetových stránkách www.jaromer-josefov.cz v sekci „Úřední deska - Volby do zastupitelstev obcí a...

Načteno

edesky.cz/d/2159479

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Rožnov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz