« Najít podobné dokumenty

Obec Čermná ve Slezsku - Obecně závazná vyhláška č. 1/2018, kterou se zrušuje OZV č. 1/2005 (1 příloha)

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Čermná ve Slezsku.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

OZV 1_2018 - zrušení.pdf [0,19 MB]
Obecně závazná vyhláška č.1/2018 <,>
kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška č.1/2005
<br> o závazné části a užívání schválené změny č.1 územního plánu obce Čermná ve Slezsku
<br>
<br>
<br> Zastupitelstvo obce Čermná ve Slezsku se na svém zasedání dne 26.06.2018 <,>
<br> usnesením č.28/6 usneslo vydat na základě § 84 odst.2 písm.h) zákona č.128/2000 Sb <.>,o
<br> obcích (obecní zřízení),ve znění změn a doplňků,tuto obecně závaznou vyhlášku:
<br>
<br>
<br>
<br> Čl.1
<br>
<br> Zrušuje se obecně závazná vyhláška č.1/2005 o závazné části a užívání schválené
<br> změny č.1 územního plánu obce Čermná ve Slezsku
<br>
<br> Čl.2
<br> Účinnost
<br> Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti 15.dnem po dni jejího vyhlášení <.>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> …………….………………
<br> Ing.XXXXXX XXXXXX XXXXX XXXXX
<br> místostarosta starosta
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Vyvěšeno na úřední desce dne: 27.06.2018
<br>
<br> Sejmuto z úřední desky dne: 13.07.2018

Načteno

edesky.cz/d/2122718

Meta

Územní plánování  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Čermná ve Slezsku      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz