« Najít podobné dokumenty

Obec Čermná ve Slezsku - Obecně závazná vyhláška č. 4/2018 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění,… (1 příloha)

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Čermná ve Slezsku.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

OZV 4_2018_systém.pdf [0,56 MB]
1
<br>
<br>
<br>
OBEC Čermná ve Slezsku
<br>
<br> Obecně závazná vyhláška
<br> obce Čermná ve Slezsku č.4/2018
<br>
<br> o stanovení systému shromažďování,sběru,přepravy,třídění <,>
využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se
<br> stavebním odpadem na území obce Čermná ve Slezsku
<br>
<br>
Zastupitelstvo obce Čermná ve Slezsku se na svém zasedání dne 26.06.2018 usnesením
<br> č.28/9 usneslo vydat na základě § 17 odst.2 zákona č.185/2001 Sb <.>,o odpadech a o změně
<br> některých dalších zákonů,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o odpadech“),a
<br> v souladu s § 10 písm.d) a § 84 odst.2 písm.h) zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích (obecní
<br> zřízení),ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o obcích“),tuto obecně závaznou
<br> vyhlášku:
<br>
<br> Čl.1
<br> Úvodní ustanovení
<br>
<br> Tato obecně závazná vyhláška (dále jen „vyhláška“) stanovuje systém shromažďování,sběru <,>
<br> přepravy,třídění,využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území obce
<br> Čermná ve Slezsku,včetně nakládání se stavebním odpadem
1)
<br> <.>
<br>
<br>
<br> Čl.2
<br> Třídění komunálního odpadu
<br>
1) Komunální odpad se třídí na složky:
<br>
a) Biologické odpady – odpady rostlinného původu <,>
b) Papír <,>
c) Plasty včetně PET lahví <,>
d) Sklo <,>
e) Kovy <,>
f) Nebezpečné odpady <,>
g) Objemný odpad <,>
h) Směsný komunální odpad <.>
<br>
<br>
2) Směsným komunálním odpadem se rozumí zbylý komunální odpad po stanoveném
vytřídění podle odstavce 1 písm.a),b),c),d),e),f) a g) <.>
<br>
<br>
<br>
<br>
1)
<br> Vyhláška Ministerstva životního prostředí č.93/2016 Sb <.>,o Katalogů odpadů
<br>
<br>
2
<br>
<br>
<br> Čl.3
<br> Shromažďování tříděného odpadu
<br>
<br>
<br> 1) Tříděný odpad je shromažďován do zvláštních sběrných nádob a do igelitových pytlů <.>
<br>
2) Zvláštní sběrné nádoby jsou barevně odlišeny a označeny příslušnými nápisy a jsou
umístěny na těchto stanovištích:
<br>
<br>
<br> a) Biologické odpady – dřevěná sila označená nápisem Komp...

Načteno

edesky.cz/d/2122715

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Čermná ve Slezsku      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz