« Najít podobné dokumenty

Obec Čermná ve Slezsku - Obecně závazná vyhláška č. 5/2018 o místním poplatku ZA PROVOZ SYSTÉMU SHROMAŽĎOVÁNÍ, SBĚRU,… (1 příloha)

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Čermná ve Slezsku.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

OZV č. 5-2018_místní _poplatek.pdf [0,32 MB]
1
<br> OBEC ČERMNÁ VE SLEZSKU
<br> Obecně závazná vyhláška č.5/2018
<br> o místním poplatku
<br> ZA PROVOZ SYSTÉMU SHROMAŽĎOVÁNÍ,SBĚRU,PŘEPRAVY <,>
<br> TŘÍDĚNÍ,VYUŽÍVÁNÍ A ODSTRAŇOVÁNÍ KOMUNÁLNÍCH
<br> ODPADŮ
<br>
<br>
Zastupitelstvo obce Čermná ve Slezsku se na svém zasedání dne 26.06.2018 usnesením č <.>
<br> 28/10 usneslo vydat na základě § 14 odst.2 zákona č.565/1990 Sb <.>,o místních poplatcích <,>
<br> ve znění pozdějších předpisů a v souladu s § 10 písm.d) a § 84 odst.2 písm.h) zákona č <.>
<br> 128/2000 Sb <.>,o obcích (obecní zřízení),ve znění pozdějších předpisů,tuto obecně závaznou
<br> vyhlášku (dále jen „vyhláška“):
<br>
<br> Čl.1
<br> Úvodní ustanovení
<br>
<br> (1) Obec Čermná ve Slezsku touto vyhláškou zavádí místní poplatek za provoz systému
<br> shromažďování,sběru,přepravy,třídění,využívání a odstraňování komunálních
<br> odpadů (dále jen „poplatek“) <.>
<br>
<br> (2) Řízení o poplatcích vykonává obecní úřad Čermná ve Slezsku (dále jen „správce
<br> poplatku“) <.>
1
<br>
Čl.2
<br> Poplatník
<br> (1) Poplatek za provoz systému shromažďování,sběru,přepravy,třídění,využívání
a odstraňování komunálních odpadů platí
<br> 2
:
<br>
<br> a) fyzická osoba <,>
<br> 1.která má v obci trvalý pobyt;
<br> 2.které byl podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České republiky
<br> povolen trvalý pobyt nebo přechodný pobyt na dobu delší než 90 dnů <,>
<br> 3.která podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České republiky
<br> pobývá na území České republiky přechodně po dobu delší 3 měsíců <,>
<br> 4.které byla udělena mezinárodní ochrana podle zákona upravujícího azyl nebo
<br> dočasná ochrana podle zákona upravujícího dočasnou ochranu cizinců <,>
<br>
<br>
<br>
1
§ 14 odst.3 zákona č.565/1990 Sb <.>,o místních poplatcích ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o
<br> místních poplatcích“)
2
§ 10b odst.1 zákona o místních poplatcích
<br>
<br> 2
<br> b) fyzická osoba,která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci,byt
<br> ne...

Načteno

edesky.cz/d/2122714

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Čermná ve Slezsku      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz