« Najít podobné dokumenty

Obec Čermná ve Slezsku - Mikroredion Moravice - rozpočet na rok 2018 (1 příloha)

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Čermná ve Slezsku.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Rozpočet 2018_ Mikroregion.xlsx [0,01 MB]

Rozpočet
Dobrovolný svazek obcí
Venkovský mikroregion Moravice
se sídlem náměstí Jana Zajíce 7,749 01 Vítkov
<br> ROZPOČET NA ROK 2018
<br> ROZPOČTOVANÉ PŘÍJMY
OdPa XXX XXXXX Rozpočet v Kč
XXXX Neinvestiční přijaté transfery od obcí 84,665 Kč
4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 79,000 Kč
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 25,000 Kč
PŘÍJMY CELKEM 188,665 Kč
<br>
ROZPOČTOVANÉ VÝDAJE
OdPa Popis Rozpočet v Kč
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 246,000.00 Kč
6310 Nespecifikované rezervy 12,665.00 Kč
VÝDAJE CELKEM 258,665.00 Kč
<br>
FINANCOVÁNÍ
OdPa XXX XXXXX Rozpočet v Kč
XXXX Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovním účtu 70,000 Kč
<br>
Datum vyvěšení: 12.12.2017 Datum sejmutí:
<br> Schváleno 7.12.2017 na 42.Shromáždění starostů obcí Venkovského mikroregionu Moravice,usnesením č.416/42 <.>
<br>
<br>
<br>
Rozčleněný
Dobrovolný svazek obcí
Venkovský mikroregion Moravice
se sídlem náměstí Jana Zajíce 7,749 01 Vítkov
<br>
Členění rozpočtu na rok 2018 dle ploložek
<br> ROZPOČTOVANÉ PŘÍJMY
OdPa XXX XXXXX Rozpočet v Kč
XXXX Neinvestiční přijaté transfery od obcí 84,665 Kč
4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 79,000 Kč
3639 2133 Příjmy z pronájmu movitých věcí 25,000 Kč
PŘÍJMY CELKEM 188,665 Kč
<br> ROZPOČTOVANÉ VÝDAJE
OdPa XXX XXXXX Rozpočet v Kč
XXXX XXXX Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 16,000.00 Kč
3639 5136 Nákup knih 1,000.00 Kč
3639 5137 Drobný dlouhodobý hmotný majetek 5,000.00 Kč
3639 5139 Nákup materiálu 10,000.00 Kč
3639 5161 Služby pošt 1,000.00 Kč
3639 5168 Zpracování XXX a služby souv.s inf.a kom.technol.10,000.00 Kč
3639 5169 Nákup ostatních služeb 200,000.00 Kč
3639 5175 Pohoštění 2,000.00 Kč
3639 5362 Platby daní a poplatků 1,000.00 Kč
6310 5163 Služby peněžních ústavů 3,000.00 Kč
6310 5901 Nespecifikované rezervy 9,665.00 Kč
VÝDAJE CELKEM 258,665.00 Kč
<br>
FINANCOVÁNÍ
OdPa XXX XXXXX Rozpočet v Kč
XXXX Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovním účtu 70,000 Kč
<br>
<br>
<br> List3

Načteno

edesky.cz/d/2104928

Meta

Pronájem   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Čermná ve Slezsku      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz