« Najít podobné dokumenty

Obec Rožnov - Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva obce dne 5. 6. 2018

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Rožnov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva obce dne 5. 6. 2018

OBECNÍ ÚŘAD VVIŠOŽNOVĚ 55101 JAROMER
<br> POZVÁNKA
<br> na veřejné zasedání zastupitelstva obce,které se koná
<br> v úterý dne 5.června 2018 od 18:00 hodin
<br> v zasedací místnosti OÚ
<br> Program schůze :
<br> 1) 2) 3) 4) 5)
<br> Zahájení schůze,schválení programu schůze
<br> Jmenování zapisovatele,schválení návrhové komise a ověřovatelů zápisu
<br> Kontrola zápisu a usnesení z minulé schůze
<br> Závěrečný účet obce,výsledek hospodaření a účetní závěrka obce Rožnov za rok 2017 Výběrové řízení na dodavatele stavby „Obec Rožnov — opravy chodníků a zpevněných ploch v obci“
<br> 6) Osvětlení chodníků a komunikací v obci Rožnov — Dodatek č.1 Smlouvy o dílo 7) Sklad zahradního nářadí — Dodatek č.2 Smlouvy o dílo
<br> 8) Smlouvy o zřízení věcného břemene — služebnosti,5 ČEZ Distribuce
<br> 9) Uprava č.1 rozpočtu roku 2018
<br> 10) Stanovení počtu členů zastupitelstva pro volební období 2018 - 2022
<br> 11) Různé
<br> 12) Diskuze
<br> 13) Návrh usnesení
<br> 14) Závěr
<br> <Í <.>
<br> Z.Procházka

Načteno

edesky.cz/d/2036871

Meta

Jednání zastupitelstva   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Rožnov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz