« Najít podobné dokumenty

Obec Čermná ve Slezsku - SmVaK - kalkulace cen (1 příloha)

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Čermná ve Slezsku.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Kalkulace vodné_stočné.pdf [1,29 MB]

SmVŠŘŽ
<br> Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s <.>
<br> 8,5 mld.do roku 2017 Investujeme do kvality a čistoty vody pro Vás
<br> i pro přírodu.<.> <.>
<br> o
<br> Severomoravské vodovody
<br> a kanalizace Ostrava a.s <.>
<br> 28.října 12351169,Mariánské Hory 709 00 Ostrava
<br> XXXXXXX XXXXXXX Ostrava XX.X.XXXX Tel.: XXX 697 222
<br> E-mail: svabova.barbora©smvak.cz Značka: 9882/560361/eř/2018
<br> Véc: Porovnání všech položek výpočtu (Kalkulace) cen pro vodné & stočné za kalendářní rok 2017 a dosažené skutečnosti v témže roce
<br> Vážený pane starosto,vážená paní starostko <,>
<br> v souladu s š 36,odst.5 zákona č.274/2001 Sb.o vodovodech a kanalizacích Vám předkládáme ke zveřejnění na úřední desce (po dobu 30 dnů) porovnání všech položek výpočtu ceny podle cenových předpisů za vodné & stočné za rok 2017 uplatňovaná naší společností v námi zásobovaných lokalitách <.>
<br> Pokud se vaší obce stočné,resp.vodné netýká,považujte toto sdělení za informativní <.>
<br> Děkujeme za spolupráci a jsme s pozdravem <.>
<br> rl jí
<br> lng.Halina Studníčková,Ph.D <.>,FCCA ekonomická ředitelka
<br> Ševaromoravske vodovody a kartaššaace ůstrava a.s <.>,28.října 935169,Mariánské Hory <,>
<br> 709 00 Ostrava 10
<br> Příloha: Porovnání všech položek výpočtu (Kalkulace) cen pro vodné a stočné za kalendářní rok 2017 a dosažené skutečnosti v témže roce
<br> Tel.: +420 596 697 111 Fax: +420 595 624 205 DIČ: CZ45193665 IČ: 45193665
<br>.+420 596 697 íínka E-mail: smvak©smvakcz Společnost zapsána v obchodním rejstříku a ua I Ia Krajského soudu v Ostravě,oddíl B,vložka 1347
<br> Porovnání všech poiožek výpočtu ceny pro vodné a stočné podle cenových předpisů pro vodné a stočné
<br> Za kalendářní rok: 2017,DPH 15.0 "ln Příjemce vodného a stočného: Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s.(IČO 45193665) Díiči odběratelské porovnání ceny A 1 SmVaK Tabulka č.1 Náklady pro výpočet ceny pro vodné & stočné Nákladové položky Měrná Voda pitná Voda odpadní Řádek jedn.Skutečnost Kalkulace Rozdíl Skutečnost Kalkulace Rozdil 1.Materiál mil.Kč 192.590160 197.016850 4.426700 9.326449 8.720633 0.605816 1.1 - surové voda podzemní + povrchová mil.Kč 181.789133 185921147 —4.1 32014 0000000 0000000 0000000 1.2 - pitná voda převzatá+odpadní voda předaná mil.Kč 1.413191 1.408510 0.004681 0000000 0000000 0000000 1.3 - chemikálie \ mil.Kč 6.822490 7.101251 -0.278761 9036290 8.606404 0429886 1.4 - ostatni materiál mil.Kč 2565346 2.585952 -0.020606 0.290159 0.114229 0.175930 2.Energie mil.Kč 14.862042 15.49.2608 -0.630566 29.632360 28.625050 1.007310 2.1 - elektrická energie mil.Kč 14862042 15.492608 -0.630566 29304604 28625050 0579754 2.2 - ostatní energie (plyn,pevná a kapalná) mil.Kč 0.000000 0.000000 0000000 0327556 0000000 0327556 3.mely mil.Kč 221.891326 219352820 2.533006 177247458 174300838 2346820 3.1 - přímé mzdy mil.Kč 161600809 159968788 1.632021 128930377 125360644 3039733 3.2 - ostatní osobní náklady mil.Kč 60.291017 59.384032 0906985 48317081 49009994 0592913 4.Ostatní přímé náklady mil.Kč 346468483 348214104 0045621 299585991 299353831 0.326160 4.1 - odpisy mil.Kč 206460520 205.855371 0,605149 203447465 203971978 0524513 4.2 - opravy infrastrukturoího majetku mil.Kč 60562123 59774995 0.887128 14216364 18.443177 4225813 4.3 - nájem infrastruldumího majetku mil.Kč 13.304123 13056857 0.247266 9.432179 9.061023 0371156 4.4 - prostředky obnovy infrastrmajetku mil.Kč 67.741717 69526881 -1.765164 72589983 67683653 47015330 5.Provozní nákiady mil.Kč 41666323 41569138 0.097185 603155334 672303678 37.14.8344 5.1 - poplatky za vypouštění odpadních vod mil.Kč 0.160097 0178802 0001495 4728793 4.542089 0186704 5.2 - ostatni provozní náklady externí mil.Kč 45089137 45289184 0200047 55426541 52761589 7335048 5.3 - ostatní provozní náklady ve vlastní režii mil.Kč 2397089 2101352 0295737 0000000 0000000 0000000 6.Finanční náklady mil.Kč 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 7.Finanční výnosy mil.Kč 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 8.Výrobní režie mil.Kč 65.318019 81.849673 3468346 27.845056 21253248 6592808 9.Správní režie mil.Kč 25544319 730.3ezšě7 47335511 22474924 25551294 41115370 10.Úplné vlastní náklady mil.Kč 916.141172 919_878072 45736900 626368572 626324372 0455800 A Hodnota infrastrukturmpodle VÚME mil.Kč 2379347 2379647 0.00 2031323 2031623 0.00 B Pořizovací cena souvis,provozního hmotn.maj.mil.Kč C Počet pracovniků osob D Voda pitná fakturovaná mil.m3 33238362 33280000 0041638 E - z toho domácnosti milrn3 22392000 23206000 0314000 F Voda odpadní odváděna fakturovaná míl.m3 21.61 3356 21502000 -0.068844 G — z toho domácnosti mil.m3 14756000 14777000 0021000 H Voda srážková fakturovaná mil.m3 3735000 3.724000 (1012000 | Voda odpadní čištěná milms 25.007520 25007520 00110000 J Pitná nebo odpadní voda převzatá mi|.m3 0.062531 0.062323 0.000208 K Pilná nebo odpadní voda předaná míl.m3 0.000000 0.000000 0.000000 Tabulka č.2 Kalkulovaná cena pro vodné a stočné Text Měrná Voda pitná Voda odpadní...

Načteno

edesky.cz/d/1814423


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Čermná ve Slezsku      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz