« Najít podobné dokumenty

Obec Neratov - Obecně závazná vyhláška obce Neratov, o nočním klidu

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Neratov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Obecně závazná vyhláška obce Neratov, o nočním klidu

OBEC NERATOV
Obecně závazná vyhláška obce Neratov
č.3/2017 <,>
<br> o nočním klidu
<br> Zastupitelstvo obce Neratov se na svém zasedání dne 7.června 2017 usnesením č. 6/2017 usneslo vydat na základě ustanovení § 10 písm.d) a ustanovení § 84 odst. 2 písm.h) zákona č. 128/2000 Sb <.>,o obcích (obecní zřízení),ve znění pozdějších předpisů,a na základě ustanovení § 47 odst.6 zákona č.200/1990 Sb <.>,o přestupcích,ve znění pozdějších předpisů,tuto obecně závaznou vyhlášku:
<br> Čl.1
<br> Předmět
<br> Předmětem této obecně závazné vyhlášky je stanovení výjimečných případů,při nichž se doba nočního klidu vymezuje dobou kratší,než stanoví zákon <.>
<br> Čl.2
<br> Doba nočního klidu
<br> Dobou nočního klidu se rozumí doba od 22.do 6.hodiny <.>
<br> Čl.3
<br> Stanovení výjimečných případů
<br> (1) Doba nočního klidu se vymezuje dobou kratší,a to od 3.do 6.hodiny,v noci z pátku na sobotu a ze soboty na neděli (dva dny v měsíci srpnu) z důvodu konání tradičního veřejnosti přístupného multižánrového festivalu On the Road
<.>
(2) Informace o konkrétním termínu konání akce uvedené v odst.1 bude zveřejněna obecním úřadem na úřední desce minimálně 5 dnů před datem konání <.>
<br> Čl.4
<br> Účinnost
<br> Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni vyhlášení <.>
<br>
………………………………
………………………………
<br> XXXXXXXX XXXXXXXXXXX
XXXXXXXX XXXXXXXXX
<br> místostarostka
starosta
<br> Vyvěšeno na úřední desce dne: 08.06.2017
Sejmuto z úřední desky dne: 26.06.2017
Zveřejnění bylo provedeno též způsobem umožňujícím dálkový přístup (na „elektronické“ úřední desce) <.>
<br> � § 47 odst.6 zákona č.200/1990 Sb <.>,o přestupcích,ve znění pozdějších předpisů
<br> � http://www.ontheroadfestival.com/index.php

Načteno

edesky.cz/d/1761894

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Více dokumentů od Obec Neratov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz