« Najít podobné dokumenty

Obec Neratov - Rozhodnutí č. 1/2018 o kácení dřevin (1 příloha)

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Neratov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

rozhodnutí 1-2018.pdf [0,41 MB]

OBEC NERATOV,Neratov 12,53341 Lázně Bohdaneč
e-mail:obec@neratov-novinsko.cz tel.606660241 IČ.:00580686
<br> ROZHODNUTÍ 1/2018
<br> Název akce: Vykácení dřevin na části parcely 129/1,která je určena k zástavbě
pro rodinnou rekreaci <.>
<br> DRUH Průměr Počet ks Stav Poznámka
Borovice dvoják 47 a 47 1 rozlámaná
Borovice čtyrák 25,47,38,53 1 rozlámané větve
Borovice troják 46,46,46 1 sousedící s budoucí
<br> cestou
Borovice 22 - 68 10 na místě st.parcel
Dub 25 - 65 10 ns místě st.parcel
Dub 28 1 proschlý v prostoru veř.zeleně
Dub 120 1 prohnilý ve st.parcelách
Bříza 20 - 40 18 některé proshlé ve st.parcelách
Olše 25 - 48 3 ve st.parcelách
Osika 23 - 36 10 ve st.parcelách
Třešeň planá 24 - 32 3 proschlé ve st.parcelách
Vrba 25 - 42 3 ve st.parcelách
Vrba sedmerák 20 - 28 1 ve st.parcelách
Akát 42 1 prasklý,proschlý
<br> Náletové křoviny na ploše 2466 m2 ve staveb.parcelách,viz.příloha snímek
<br> J.Pulkrábek
Vyvěšeno 5.1.2018 starosta
<br> Sejmuto 22.1.2018
<br> Obecního úřadu Neratov ve věci žádosti Obce Neratov o povolení kácení dřevin mimo les
dle ustasnovení §4 odst.1) písm.b) vyhl.Mžp ČR č.189/2013 Sb <.>,kteroou se provádějí
některá ustanovení zák.ČNR č.114/1992 Sb.o ochraně přírody a krajiny <.>

Načteno

edesky.cz/d/1761883

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Více dokumentů od Obec Neratov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz