« Najít podobné dokumenty

Obec Neratov - Program zasedání zastupitelstva konaného dne 7.12.2016 (1 příloha)

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Neratov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Program zasedání zastupitelstva konaného dne 7.12.2016 [0,01 MB]

Program č.14 na zasedání Zastupitelstva obce Neratov,konaného dne 07.12.2016 v 18.00 hod <.>
Program
1.Zahájení
1.Schválení programu,zapisovatele a ověřitele
1.Kontrola usnesení
1.Došlá pošta
1.Hospodaření obce
1.Rozpočtové provizorium na leden – březen 2017
1.Příprava rozpočtu na rok 2017.Každý zastupitel předloží návrh rozpočtu na rok 2017 písemně
1.Schválení „Obecně závazné vyhlášky č.1/2016 o místním poplatku za provoz systému shromažďováním sběru,přepravy,třídění,využívání a odstraňování komunálních odpadů“
1.Schválení „Obecně závazné vyhlášky č.2/2016 o místním poplatku ze psů“
1.Schválení žádosti na KÚ Pardubice na změny „Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Pardubického kraje (PRVK)
1.Vyhodnocení tří nabídek projektové dokumentace na vodovod v chatách v Neratově s propojením do Novinska
1.Schválení dodatku č.1/2017 k smlouvě č.48/03 o odvozu odpadu SOP Přelouč
1.Projekt „Stop lhostejnosti!“ – likvidace přepálených olejů
1.Obecně závazná vyhláška s problematikou nočního klidu.- Oznámení spolku DEA DEALBATA Pardubice o konání festivalu On the Road 2017 v době nočního klidu
1.Petice občanů a majitelů chat v Neratově ohledně vykácení stromů (černý ořech)
1.Schválení dodatku č.1 ke smlouvě č.511014 o využívání sběrného dvora v LB
1.Schválení příspěvku na Regionální svazek Bohdanečsko ve výši 5.100,- Kč na rok 2017
1.Kultura – zhodnocení akcí
1.Inventarizační komise
1.Různé
1.Diskuse
1.Závěr
XXXXXXXX XXXXXXXXX,starosta

Načteno

edesky.cz/d/1761880

Meta

Jednání zastupitelstva   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Více dokumentů od Obec Neratov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz