« Najít podobné dokumenty

Obec Neratov - Výroční zpráva za rok 2015 (1 příloha)

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Neratov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Výroční zpráva za rok 2015 [0,32 MB]

OBEC NERATOV
<br> VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2015
<br> V OBLASTI POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ
<br> Obec Neratov jako povinný subjekt podle zákona č.106/1999 Sb <.>,o svobodném
přístupu k informacím,ve znění pozdějších předpisů,zveřejňuje ve smyslu § 18 zákona
o svobodném přístupu k informacím tuto výroční zprávu za rok 2015 o své činnosti
v oblasti poskytování informací podle cito vaného zákona:
<br> a.počet podaných žádostí o informace: 0
počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti: 0
<br> b.počet podaných odvolání proti žádosti: 0
c.opis podstatných částí rozsudku soudu ve věci
<br> přezkoumání zákonnosti tozhodnutí povinného subjektu
o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace: 0
<br> d.počet stížností podaných podle § 16a,důvody jejich
podání a stručný popis způsobu jejich vyřízení:
počet stížností: 0
stručný popis způsobu řízení: 0
<br> e.další informace,vztahující se k uplatňování zákona č.106/99 Sb <.>
web.str.www.neratov-novinsko.cz
úřední hodiny: středa 17:00-18:00
<br> Zpracoval: XXXXXXXX XXXXXXXXX
<br> V Neratově dne XX.XX.XXXX
XXXXXXXX XXXXXXXXX
starosta obce

Načteno

edesky.cz/d/1761876

Meta

Zákon 106/1999  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Více dokumentů od Obec Neratov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz