« Najít podobné dokumenty

Obec Neratov - Rozpočtové provizorium obce Neratov na rok 2018 (1 příloha)

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Neratov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Rozp. proviz.na rok 2018.docx [0,01 MB]

Rozpočtové provizorium obce Neratov na rok 2018
Dle ustanovení § 13 zákona o rozpočtových pravidel územních rozpočtů,v platném znění se s účinností od 1.1.2018 do doby schválení rozpočtu příjmů a výdajů obce Neratov navrhuje rozpočtové provizorium <.>
<br> Pro hospodaření obce Neratov od 1.1.2018 do schváleného rozpočtu platí pro obec pravidla rozpočtového provizoria: rozpočtové hospodaření obce se v této době bude pro zajištění plynulosti řídit schváleným rozpočtem na rok 2017.Výdaje maximálně 1/12 z roku 2017.Rozpočtové příjmy a výdaje uskutečněné v době rozpočtového provizoria se stávají příjmy a výdaji rozpočtu po jeho schválení <.>
<br> Připomínky k návrhu rozpočtového provizoria na rok 2018 mohou občané uplatnit do 20.prosince 2017 písemně nebo ústně na zasedání zastupitelstva dne 20.prosince 2017 <.>
<br>
V Neratově dne 4.12.2017
Jaroslav Pullkrábek,starosta
<br> Vyvěšeno : 4.12.2017
Sejmuto : 20.12.2017

Načteno

edesky.cz/d/1761872

Meta

Jednání zastupitelstva   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Více dokumentů od Obec Neratov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz