« Najít podobné dokumenty

Obec Neratov - Regionální svazek obcí Bohdanečsko - návrh rozpočtu 2018 (2 přílohy)

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Neratov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Střednědobý výhled rozpočtu 2019-2023.xlsx [0,01 MB]

List1
Regionální svazek obcí Bohdanečsko,IČ 70847517
STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED ROZPOČTU 2019 - 2023
<br>
2019 2020 2021 2022 2023
Příjmy Daňové příjmy 0 0 0 0 0
Nedaňové příjmy 1 1 1 1 1
Kapitálové příjmy 0 0 0 0 0
Přijaté dotace 200 200 200 200 200
Celkem 201 201 201 201 201
<br> Výdaje Běžné výdaje 140 145 140 145 140
Kapitálové výdaje 0 0 0 0 0
Ostatní výdaje 0 0 0 0 0
Celkem 140 145 140 145 140
<br> Saldo Příjmy - výdaje 61 56 61 56 61
Financování -61 -56 -61 -56 -61
Financování celkem -61 -56 -61 -56 -61
Krátkodobé půčky přijaté 0 0 0 0 0
Uhrazené krátkodobé půjčky 0 0 0 0 0
Zapojení přebytku 0 0 0 0 0
Dlouhodobé přijaté půjčky 0 0 0 0 0
Splátky dlouhodobých půjček -61 -56 -61 -56 -61
Schváleno Valnou hromadou RSOB dne 23.11.2017
<br> Ing.XXXXX XXXXXXXX
předseda
Na úřední desce vyvěšeno: XX/X/XX Na elektronické úřední desce vyvěšeno: 11/6/17
sejmuto: 11/22/17 sejmuto: 11/22/17
<br>
<br> List2
<br>
List3

Rozpočet 2018-navrh.xls [0,04 MB]

rozpočet 2018
Regionální svazek obcí Bohdanečsko,IČ 70847517
<br> ROZPOČET NA ROK 2018 - návrh
<br> VÝDAJE /Kč/
schválený rozpočet platný rozpočet rozpočtové opatření upravený rozpočet
z toho celkem z toho celkem z toho celkem z toho celkem
Mzdové prostředky,ostatní osobní výdaje (DPP) 41,000 0 0 41,000
Poradenství,konzultační činnost 30,000 0 0 30,000
Provoz www.stránek 9,000 0 0 9,000
Servis účetního programu 6,000 0 0 6,000
Bankovní služby 2,500 0 0 2,500
Pohoštění 2,000 0 0 2,000
Drobné nákupy 1,000 0 0 1,000
Uskladnění stánků a stanu 1,000 0 0 1,000
Příspěvek do XXX (XX Kč/ob.) XXX,XXX X X XXX,890
VÝDAJE CELKEM 0 210,390 0 0 0 0 0 210,390
<br> PŘÍJMY /Kč/
Příspěvky (30 Kč/ob.) 353,670 0 0 353,670
Pronájem stánků a stanu 15,000 0 0 15,000
Úroky 100 0 0 100
PŘÍJMY CELKEM 0 368,770 0 0 0 0 0 368,770
<br> SALDO 158,380 158,380
FINANCOVÁNÍ 0 - 158 380 0 0 0 0 0 - 158 380
<br>
<br> Schváleno Valnou hromadou RSOB dne 23.11.2017
<br> Ing.XXXXX XXXXXXXX
předseda
<br>
Na úřední desce vyvěšeno: XX/X/XX Na elektronické úřední desce vyvěšeno: 11/6/17
sejmuto: 11/22/17 sejmuto: 11/22/17

Načteno

edesky.cz/d/1761865

Meta

Rozpočet   Rozpočet   Pronájem  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Více dokumentů od Obec Neratov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz