« Najít podobné dokumenty

Obec Neratov - Program č.9 na zasedání Zastupitelstva obce Neratov,, konaného dne 06. 09. 2017 v 18.00 hod. (1 příloha)

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Neratov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Program č. 9 na zasedání Zastupitelstva obce Neratov, [0,01 MB]

Program č.9 na zasedání Zastupitelstva obce Neratov,konaného dne 06.09.2017.2017 v 18.00 hod <.>
Program
1.Zahájení
1.Schválení programu,zapisovatele a ověřitele
1.Kontrola usnesení
1.Došlá pošta
1.Hospodaření obce – ČS 1 321 tis <.>,ČNB 134 tis <.>
1.Žádost o dotaci z POV
1.Žádost o dotaci z POV prostřednictvím Ragionálního svazku obcí Bohdanečsko
1.Příprava na prodej parcel na p.č.129/1 v k.ú.Neratov
1.Projekt SO 101- komunikace a zpevnění plochy – Nová obslužná komunikace Novinsko
10)Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR
11)Smlouva o dílo „Oprava komunikace Dědek – Neratov
12)Kořenová čistička
13)Kultura – plán akcí na podzim 2017,kalendáře obce – výběr tématu
14)Různé
15)Diskuse
16)Závěr
<br>
XXXXXXXX XXXXXXXXX,starosta

Načteno

edesky.cz/d/1761861

Meta

Jednání zastupitelstva  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Více dokumentů od Obec Neratov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz