« Najít podobné dokumenty

Obec Neratov - Rozhodnutí č.4/2017 - Opatovický kanál (1 příloha)

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Neratov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Rozhodnutí č.4/2017 - Opatovický kanál [0,85 MB]

OBEC NERATOV č.ú.1205508339/080
<br> Neratov 12 tel.:606660241,e-mail:obec@neratov-novinsko.cz
<br> 533 41 Lázně Bohdaneč IČ: 00580686
<br> R O Z H O D N U T Í č.4/2017
Obecního úřadu Neratov ve věci žádosti Povodí Labe,s.p.IČ.708990005 se sídlem Víta Nejedlého 951,50003 Hradedc Králové,zapsaný v Obch.Rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové,oddíl A,vložka 9473 o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les – dle ustanovení §4 odst1) písm.b) vyhl.Mžp ČR č.189/2013 Sb <.>,kterou se provádějí některá ustanovení zák.ČNR č.114/1992 Sb.o ochraně příroy a krajiny.Název akce: Opatovický kanál Semín-Podůlšany,odstranění nánosů,ř.km l,010 – 23,945.Č.akce 129140001 <,>
POVOLUJE:
Vlastník: Obec Neratov čp.12 533 41 Neratov
<br> Specifikace dřevin určených ke kácení
<br>
Vlastník : XXXXX XXXXXXXX,Zdeňka Lhoty XXX,XXX XX Černošice
<br> Specifikace dřevin určených ke kácení:
<br>
Vlastník: XXXXX XXXXXX čp.XXX,XXX XX Živanice
<br> Specifikace dřevin určených ke kácení:
<br>
Vlastník: XXXXXXX XXXX,Statenická XXX/XRuzyně XXX XX Praha X
<br> Specifikace dřevin určených ke skácení
<br> stromy
křoviny
<br> k.ú <.>
parcela
druh
průměr
počet(ks)
druh
plocha
<br>  
 
jasan
10
10
hloh
133
<br> Neratov
365/8
<br>
<br> lípa
25
<br>  
 
XXXXX XXXXXX
XX
X
krušina
XX
<br>  
 
<br>
<br> javor
5
<br>
Podmínky: kulatinu všech stromů ponechat rozřezanou na místě
<br> Vlastník:Povodí Labe s.p.IČ:70890005,se sídlem Víta Nejedlého 951,500 03 Hradec Králové
<br> Specifikace dřevin určených ke kácení:
<br> pořadové číslo pera
STROMY
KŘOVINY
říční kilometráž
parcela
k.ú <.>
<br>
druh
průměr [cm]
výška [m]
počet [ks]
druh
plocha [m2]
<br>
<br>
88
jasan ztepilý,lípa srdčitá
10,20 <,>
4,5 <,>
2,1
 
 
13,647
124/4
Neratov
<br> 89
hloh obecný
10
2
1
 
 
13,502
124/4
Neratov
<br> 90
lípa srdčitá,jasan ztepilý
10,10
5,5
1,1
 
 
13,496
124/4
Neratov
<br> 91
jasan ztepilý,vrba bílá
20,50
6,10
1,1
 
 
13,461
965
Neratov
<br> 92
 
 
 
 
líska obecná
3
13,441
965
Neratov
<br> 93
 
 
 
 
líska obecná
2
13,433
965
Neratov
<br> 94
 
 
 
 
krušina olšová
10
13,411
965
Neratov
<br> 95
 
 
 
 
krušina olšová
5
13,395
965
Neratov
<br> 96
 
 
 
 
krušina olšová
2
13,388
965
Neratov
<br> 97
 
 
 
 
jasan ztepilý
3
13,369
965
Neratov
<br> 98
 
 
 
 
krušina olšová
2
13,357
965
Neratov
<br> 99
 
 
 
 
trnka obecná
2
13,303
503/4
Neratov
<br> 100
 
 
 
 
jasan ztepilý
2
13,284
503/4
Neratov
<br> 101
bříza bělokorá,jasan ztepilý,jasan ztepilý,jasan ztepilý
10,10,30,30
3,3,8,10
1,2,1,1
 
 
13,174
365/2
Neratov
<br> 102
jilm vaz
10
3
2
hloh obecný
20
13,051
365/15
Neratov
<br> 103
olše lepkavá,dub letní
20,20
6,6
1,3
hloh obecný
5
13,042
365/15
Neratov
<br> 104
olše lepkavá,jasan ztepilý
20,20
6,6
2,4
líska obecná
5
13,026
365/15
Neratov
<br> 105
javor mleč
20
5
1
krušina olšová
5
13,013
365/15
Neratov
<br> 106
 
 
 
 
javor mleč
5
12,998
365/8
Neratov
<br> 107
 
 
 
 
hloh obecný
10
12,987
365/8
Neratov
<br> 108
javor mleč
10
5
1
hloh obecný
25
12,977
365/8
Neratov
<br> 109
 
 
 
 
hloh obecný
20
12,969
365/8
Neratov
<br> 110
 
 
 
 
hloh obecný
20
12,961
365/8
Neratov
<br> pořadové číslo pera
STROMY
KŘOVINY
říční kilometráž
parcela
k.ú <.>
<br>
druh
průměr [cm]
výška [m]
počet [ks]
druh
plocha [m2]
<br>
<br>
111
jasan ztepilý
10
3
4
krušina olšová
20
12,945
365/8
Neratov
<br> 112
jasan ztepilý
10
4
4
hloh obecný
3
12,936
365/8
Neratov
<br> 113
jasan ztepilý
10
4
1
hloh obecný
5
12,924
365/8
Neratov
<br> 114
 
 
 
 
lípa srdčitá
20
12,914
365/8
Neratov
<br> 115
jasan ztepilý
10
2
1
lípa srdčitá
5
12,906
365/8
Neratov
<br> 116
 
 
 
 
hloh obecný
15
12,896
365/8
Neratov
<br> 117
 
 
 
 
hloh obecný
15
12,884
365/8
Neratov
<br> 118
 
 
 
 
hloh obecný
20
12,875
365/8
Neratov
<br> 126
jasan ztepilý
10
4
3
 
 
12,708
503/1
Neratov
<br> 127
jasan ztepilý
10
4
2
bez černý
5
12,700
503/1
Neratov
<br> 128
jilm vaz
20
7
1
hloh obecný
5
12,688
503/1
Neratov
<br> 129
 
 
 
 
hloh obecný
10
12,680
503/1
Neratov
<br> 130
jilm vaz
20
7
1
 
 
12,664
503/1
Neratov
<br> 131
javor mleč
10
3
2
 
 
12,481
413/1
Neratov
<br> 132
 
 
 
 
 
 
12,468
503/1
Neratov
<br> 133
jasan ztepilý
10
5
1
 
 
12,459
503/1
Neratov
<br> 134
 
 
 
 
 
 
12,442
413/1
Neratov
<br> 135
javor mleč
10
3
1
 
 
12,434
413/1
Neratov
<br> 136
 
 
 
 
 
 
12,424
413/1
Neratov
<br> 137
 
 
 
 
vrba bílá,krušina olšová
5
11,833
503/1
Neratov
<br> 138
 
 
 
 
 
 
11,821
503/1
Neratov
<br> 139
jilm vaz
20
7
1
trnka obecná
3
11,808
503/1
Neratov
<br> 140
 
 
 
 
 
 
11,794
503/1
Neratov
<br> 141
 
 
 
 
jilm vaz
2
11,783
503/1
Neratov
<br> 142
 
 
 
 
hloh obecný
2
11,769
503/1
Neratov
<br> 143
 
 
 
 
 
 
11,757
1049
Neratov
<br> pořadové číslo pera
STROMY
KŘOVINY
říční kilometráž
parcela
k.ú <.>
<br>
druh
průměr [cm]
výška [m]
počet [ks]
druh
plocha [m2]
<br>
<br>
144
 
 
 
 
 
 
11,704
503/1
Neratov
<br> 145
 
 
 
 
olše lepkavá
12
11,673
503/1
Neratov
<br> 146
 
 
 
 
olše lepkavá
1
11,664
503/1
Neratov
<br> 147
 
 
 
 
olše lepkavá
1
11,648
503/1
Neratov
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
Ostatní kácení mimo přístupová...


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Více dokumentů od Obec Neratov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz