« Najít podobné dokumenty

Obec Neratov - Program č.7 na zasedání Zastupitelstva obce Neratov, konaného dne 07.06.2017 v 18.00 hod. (1 příloha)

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Neratov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Program č.7 na zasedání Zastupitelstva obce Neratov, konaného dne 07.06.2017 v 18.00 hod. [0,01 MB]

Program č.7 na zasedání Zastupitelstva obce Neratov,konaného dne 07.06.2017 v 18.00 hod <.>
<br> Program
1.Zahájení
1.Schválení programu,zapisovatele a ověřitele
1.Kontrola usnesení
1.Došlá pošta
1.Hospodaření obce – ČS 1 113tis <.>,ČNB 140 tis <.>
1.Schválení dotace z POV PK v roce 2017 – „Oprava komunikace MK 22“ –
částka 150 tis.Kč
1.Obecně závazná vyhláška obce Neratov č.1/2017,o nočním klidu
1.Dodatek smlouvy ČEZ Distribuce a.s <.>
1.Pasport místních komunikací – prodloužené MK 1d o parcelu č.488/1 a zažádat o změnu kultury na p.č.122/1 les – GP
10) Vodovod v chatové oblasti – dopis pro majitele rekreačních objektů
11) Protokol o výsledku kontroly v obci Neratov HZS PK
12) Rozmístění laviček – Novinsko,Neratov – pojízdná prodejna a hřiště
13) Dětský koutek – hřiště v Novinsku
14) Kultura
15) Různé
16) Diskuse
17) Závěr
XXXXXXXX XXXXXXXXX,starosta

Načteno

edesky.cz/d/1761858

Meta

Jednání zastupitelstva  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Více dokumentů od Obec Neratov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz