« Najít podobné dokumenty

Obec Neratov - R O Z H O D N U T Í č.1/2017 o kácení dřevin (1 příloha)

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Neratov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

R O Z H O D N U T Í č.1/2017 o kácení dřevin [0,03 MB]

OBEC NERATOV č.ú.1205508339/0800
Neratov 12 tel.:606660241,e-mail:pulkrabek@cbox.cz
533 41 Lázně Bohdaneč IČ: 00580686
<br> R O Z H O D N U T Í č.1/2017
Obecního úřadu Neratov ve věci žádosti občanů obce Neratov o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les na pozemku č.647,k.ú.Neratov,vlastník Obec Neratov a p.č.990,k.ú.Neratov,vlastník SÚS Pardubice <.>
POVOLUJE:
<br> Kácení níže uvedených dřevin v počtu 16 ks,obvod kmene měřen ve výšce 130 cm nad zemí
<br> p.č.obvod v cm druh p.č.obvod v cm druh
<br> 1.83 černý ořech
<br> 9.140 černý ořech
2.161 černý ořech
<br> 10.126 černý ořech
<br>
3.150 černý ořech 11.136 černý ořech
<br> 4.160 černý ořech 12.125 černý ořech
5.125 černý ořech 13.180 černý ořech
6.152 černý ořech 14.75 jasan proschlý
<br> 7.130 černý ořech 15.110 akát rozdvojený
8.162 černý ořech 16.105 akát rozdvojený
<br>
<br>
Kácení dřevin bude provedeno v termínu do 31.03.20017,práci provede SÚS Přelouč <.>
O d ů v o d n ě n í
<br> Kácení se provádí na základě upozornění občanů,trvale bydlících v chatách a majitelů ostatních chat okolo silnice,kde se ořechy nacházejí.Na podzim,když spadne listí,začnou padat plody ořechů o velikosti v průměru 5 cm a váze 50 g.Tyto plody ohrožují bezpečnost jak majitelů chat,tak uživatelů silnice.Dne 08.11.2016 byly za přítomnosti majitelů chat a zástupců Zastupitelstva Obce Neratov označeny stromy ke kácení <.>
Na místě vykácených stromů budou vysázeny ovocné stromy – třešně <.>
V Neratově dne 01.02.2017
<br> XXXXXXXX XXXXXXXXX
<br> starosta
<br> Vyvěšeno na ÚD: X.2.2017
Sejmuto:16.2.2017


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Více dokumentů od Obec Neratov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz