« Najít podobné dokumenty

Obec Rožnov - Pozvánka na veřejné zasedání ZO dne 27. 3. 2018

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Rožnov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Pozvánka na veřejné zasedání ZO dne 27. 3. 2018

OBECNÍ ÚŘAD vvgožNovĚ 551 01 JAROMER
<br> POZVÁNKA
<br> na veřejné zasedání zastupitelstva obce,které se koná
<br> v úterý dne 27.března 2018 od 17:30 hodin
<br> v zasedací místnosti OÚ
<br> Program schůze :
<br> 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8)
<br> 9)
<br> Zahájení schůze,schválení programu schůze
<br> Jmenování zapisovatele,schválení návrhové komise a ověřovatelů zápisu
<br> Kontrola zápisu a usnesení z minulé schůze
<br> Státní pozemkový úřad ČR — komplexní pozemkové úpravy
<br> Návrh rozpočtu obce Rožnov na rok 2018
<br> Návrh střednědobého výhledu rozpočtu obce Rožnov na roky 2019 až 2021
<br> Žádost o poskytnutí dotace na činnost SDH Rožnov
<br> Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a smlouva o právu provést stavbu č.IV- 12-2016276/VB/03 5 ČEZ Distribuce a.s <.>
<br> godatek č.2 ke smlouvě č.12130761 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí R
<br> 10) Opravy chodníků a zpevněných ploch v Neznášově — výběrové řízení na dodavatele stavby 1 1) Různé
<br> 12) Diskuze
<br> 13) Návrh usnesení
<br> 14) Závěr
<br> Z.Procházka starosta

Načteno

edesky.cz/d/1538919

Meta

Jednání zastupitelstva   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Rožnov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz