« Najít podobné dokumenty

Obec Rožnov - Oznámení obce Rožnov o povinně zveřejňovaných dokumentech - návrh rozpočtu pro rok 2018 a návrh střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2019 - 2021

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Rožnov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Oznámení obce Rožnov o povinně zveřejňovaných dokumentech - návrh rozpočtu pro rok 2018 a návrh střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2019 - 2021

Úhoz: Rožnov
<br> OZNÁMENÍ OBCE ROŽNOV () POVINNÉ ZVEŘEJŘOVANÝCH DOKUMENTECH
<br> V souladu s příslušnými ustanoveními zákona č.25052000 Sb <.>,o rozpočtových pravídíeoh územních rozpočtů,\; platném znění,jsou dokumenty v elektronické podobě zveřejněny na úřední desce obce Rožnov www.okeosozooxaoz (sekce rozpočet obce) <.>
<br> Do listinné podoby všech dokumentůje možné nahlédnout na adrese: Rožnov ?2,SSÍ 01 Jaroměř,kanceiář Obce Rožnov v úředních hodinách: ?ondělš & střooa 9.33 „„ MBG hod <.>
<br> Schváiení' rozpočet na rok 2017 Zasmpítešatvo obce Rožnov schváíiío rozpočet na rok 201? dne 23.3.233 ? Zveřejněno: 21.4.291?
<br> Rozpočtový Whiecš obce na období 2017 —— 2013
<br> Zveřejněno: 11.4.2316
<br> Varíanm
<br> Střednědobý? výhieá roggočm ga období 2938 -— 2323
<br> Zastupitelstvo Oboe Rožnov schváíšlo střeonědobý výhled rozpočtu na období 2918 „„ 2026 dne: 23.3.2017
<br> Zveřejněno: 23.4.2017
<br> Schválení! závěrečný účet obce za rok 2016 Zastupitelstvo obce Rožnov sohválišo závěrečný účet obce za rok 20% dne 6.& 2017 Zveřejněno: 14.6.2837
<br> Rozpočtová opatření obce v roce 3017
<br> Rozpočtové opatření č; 11231 ?,schváleno 6.6.2817,zveřejněno 12.6.291? Rozpočtové opatření č.253017: schváleno 5.9.2017,zveřejněno 25.9.2917 Rozpočtové opatření č.3?281?,schváleno 30.H.2017: zveřejněno 11.12.2017 Rozpočtové opatření &.4/2317,schváleno 28.El 2017,zveřejněno
<br> Rozpočtové provizorium obogga rok 2918
<br> Zastupitelstvo obce Rožnov sohvášilo rozpočtové provizorium na rok 2018 dne 28.12.2m ? Zveřejněno: 22.1.20i8
<br> Návrh rozpočtu ga rok 2018 Zveřejněno: 9.3.2818
<br> Střednědobý výhled rogoočtu na mkv 2039 —- 2021
<br> Zveřejněno: 9.3.?.Oš 8

Načteno

edesky.cz/d/1483149


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Rožnov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz