« Najít podobné dokumenty

Obec Čermná ve Slezsku - Návrh rozpočtu (1 příloha)

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Čermná ve Slezsku.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Návrh rozpočtu obce Čermná ve Slezsku na rok 2017.pdf [0,54 MB]

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2017
<br>
<br>
I.ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY
<br> Paragraf Položka Text
<br> 3
<br>
<br> 0000 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze záv.čin.a fun.pož.780 000
<br> 0000 1112 Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ 18 000
<br> 0000 1113 Daň z příjmů fyzických osob z kapit.výnosů 100 000
<br> 0000 1121 Daň z příjmů právnických osob 900 000
<br> 0000 1211 Daň z přidané hodnoty 1 800 000
<br> 0000 1340 Poplatek za provoz,shrom <.>,<.>.a odstr.kom.odpadu 140 000
<br> 0000 1341 Poplatek ze psů 5 000
<br> 0000 1355 Odvod z výherních hracích přístrojů 16 000
<br> 0000 1361 Správní poplatky 3 000
<br> 0000 1511 Daň z nemovitostí 400 000
<br> 0000 2460 Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva 30 000
<br> 0000 4112 Neinv.přij.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu 73 500
<br> 0000 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze SR 32 000
<br> 0000 Bez ODPA 4 297 500
<br> 1031 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 330 000
<br> 1031 Pěstební činnost 330 000
<br> 3111 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 10 000
<br> 3111 Předškolní zařízení 10 000
<br> 3314 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 450
<br> 3314 Činnosti knihovnické 450
<br> 3392 2132 Příjmy z pronájmu ost.nemovit.a jejich částí 25 000
<br> 3392 Zájmová činnost v kultuře 25 000
<br> 3412 2131 Příjmy z pronájmu 6 000
<br> 3412 Sportovní zařízení v majetku obce 6 000
<br> 3639 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 80 000
<br> 3639 2131 Příjmy z prodeje pozemků 50 000
<br> 3639 Komunální služby 130 000
<br> 3722 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 50 000
<br> 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 50 000
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Rozpočtové příjmy celkem 4 848 950
<br>
<br>
<br>
<br> )
<br>
<br>
<br> II.ROZPOČTOVÉ VÝDAJE
<br> Paragraf Text Kč
<br> 3
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Rozpočtové výdaje celkem 4 848 790,- Kč
<br>
<br> Námitky,připomínky a návrhy mohou občané
<br> podávat na obecním úřadě do 16.12.2016
<br>
<br> Vyvěšeno: 30.11.2016
<br> Sejmuto: 16.12.2016
<br> 1019 Ostatní zemědělská a potravinářská činnost a rozvo 11 190
<br> 1031 Pěstební činnost 330 000
<br> 3111 Předškolní zařízení 170 000
<br> 3314 Činnosti knihovnické 10 000
<br> 3341 Rozhlas a televize 1 100
<br> 3392 Zájmová činnost v kultuře 505 000
<br> 3399 Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř.10 000
<br> 3412 Sportovní zařízení v majetku obce 179 000
<br> 3421 Využití volného času dětí a mládeže 15 000
<br> 3631 Veřejné osvětlení 130 000
<br> 3639 Komunální služby a územní rozvoj 783 160
<br> 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 300 000
<br> 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 134 000
<br> 3900 Ostatní činnosti souvis.se službami pro obyvatelstvo 20 000
<br> 5512 Požární ochrana - dobrovolná část 62 000
<br> 6112 Zastupitelstva obcí 394 000
<br> 6171 Činnost místní správy 1 794 500

Načteno

edesky.cz/d/1344681

Meta

Prodej   Pronájem   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Více dokumentů od Obec Čermná ve Slezsku      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz