« Najít podobné dokumenty

Obec Čermná ve Slezsku - Venkovský mikroregion Moravice (1 příloha)

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Čermná ve Slezsku.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

návrh rozpočtu na rok 2017.pdf [0,42 MB]

Dobrovolný svazek obcí
<br> Venkovský mikroregion Moravice
<br> se sídlem náměstí Jana Zajíce 7,749 01 Vítkov
<br>
<br>
NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2017
<br>
ROZPOČTOVANÉ PŘÍJMY
<br> OdPa XXX XXXXX Rozpočet v Kč
<br> XXXX Neinvestiční přijaté transfery od obcí 84 630 Kč
<br> 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 74 000 Kč
<br> 3639 2133 Příjmy z pronájmu movitých věcí 25 000 Kč
<br> PŘÍJMY CELKEM 183 630 Kč
<br>
<br>
ROZPOČTOVANÉ VÝDAJE
<br> OdPa XXX XXXXX Rozpočet v Kč
<br> XXXX XXXX Ostatní osobní výdaje (dohody) 16 000 Kč
<br> 3639 5136 Nákup knih 1 000 Kč
<br> 3639 5137 Drobný dlouhodobý hmotný majetek 5 000 Kč
<br> 3639 5139 Nákup materiálu 10 000 Kč
<br> 3639 5161 Služby pošt 1 000 Kč
<br> 3639 5168 Zpracování XXX a služby souv.s inf.a kom.technol.10 000 Kč
<br> 3639 5169 Nákup ostatních služeb 200 000 Kč
<br> 3639 5175 Pohoštění 2 000 Kč
<br> 3639 5362 Platby daní a poplatků 1 000 Kč
<br> 6310 5163 Služby peněžních ústavů 3 000 Kč
<br> 6310 5901 Nespecifikované rezervy 4 630 Kč
<br> VÝDAJE CELKEM 253 630 Kč
<br>
<br>
FINANCOVÁNÍ
<br> OdPa XXX XXXXX Rozpočet v Kč
<br> XXXX Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovním účtu 70 000 Kč
<br>
<br> Připomínky k návrhu rozpočtu lze uplatnit ústně na zasedání Shromáždění starostů Venkovského mikroregionu
Moravice,které se bude konat dne 07.12.2016 v 16 hod.v Obecním domě (bývalá Mateřská škola) ve Starých
Těchanovicích <.>
<br>
<br> Datum vyvěšení: Datum sejmutí:

Načteno

edesky.cz/d/1344677

Meta

Rozpočet   Pronájem  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Více dokumentů od Obec Čermná ve Slezsku      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz