« Najít podobné dokumenty

Obec Čermná ve Slezsku - Informace o plánované výluce na trati 276 - Suchdol nad Odrou - Budišov nad Budišovkou (1 příloha)

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Čermná ve Slezsku.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Informace o plánované výluce.pdf [3,82 MB]

' Výlukový jízdní řád '.<.> platny od 8.10 <.>,4.15 hod.do 27.10.2016,17.10 hod.<.>.<.>.<.>.276 Suchdol nad Odrou - Budisov nad Budlsovkou ©1311 Suchdol nad Odrou - Budišov nad Budišovkou © ODIS km 5200.stali-11 orgamzace 1 CD.5.5.Vlak 13300 13330 13302 13304 13332 133138 :=: se 37: 55 0 Suchdol n.Odmu 270277273 570.07 :: 514 s 11 7 14 914 11 is 13 15 5 11715an45510117 5 521 x 517 721 921 1123 1320 10011 GSD 0x 523 624 72_B| 925 1130 1230 SŽDC.5151111 mganizacelČD.a.s.Bus 13300 13331) 2 3 13212 4 5 13304 Ši 13332 B 11 13308 111 31%.<.> “-7125 375 3.1% ae! Zář 3215 356 313-5 355 až 325 355 Háč- 0117me x 5302 xszs 730 930 1132 13321 13 Ddryioučkyůw 1" 533> 11020 734 034 1135 1336 15 1511011551115; nad Odmu 500,32 1 5 35 “ 0 32 7 37 0 :17 1139 1:1 30 13 HefmánkyoBZ _ \ 542\ 643 744 044 1140 1345 “7711515745025 ' ' Š ' 755.- _ _035 5 ' ' ' -- - 1335 “ 21 1000005190205 _ _,_ i _ _.000 ' ' _ 541 _ -ě _ _ -,<.> _“13c1 ' *.' 27 1711110750503 ( 0 07 x 711 712 1110 011 012 051 10 u 1012 1212 1: 1:1 1351 1413 1414 21 mutagenní.' " ' ; ;.- š '- _- x- 722 ' ' »; ' 822- ' * Ě '_ 1022 * - - _“1223 _ _? 1424 wymagam ;: V,<,> _ x 7727 _' 7_ _ 027 __.1027._ 1220 _ 1429 30 Čermná ve Slezsku 51—06 1 x 013 a 17 10 17 1410 & Svatoňovice 598.90 ( 520 0 24 1024 14 26 31? Budišov nad Budišovkou 999 o 3 B 34 338 1038 1440 SŽDC.slámi organlzacel CD.a.s.Vlak 13340 132110 131112 13314 1316 či spoj n=hndni mhbusavé d'; :=: 5: dopravy,údaiaoipoiich „ „,<.>.c.1-,0 Suchdol n.Odrou 270,277270457287 x 1416 1515 17 14 1015 31! 23 30 isou v jízdním řádu červen-** 5 Haukovice 930.51“ (_ 7:14 23 15 23 17 21 1419 23 ' x23 36 jede vx,52 10 011 1380 0 x 1430 1530 172_01 1030 53 2343.<.> - nejedev 13.17 5 G.Státmolgamzacech.a.s.Bus 13 13310 12 15 13312 14 17 13314 16 13310 04111950 1532 17:10 x1032.- 112345 1:1 Odry-Loučky 4550 15 30 17 34 x19 35 „ 1:20 49 15 Jakubčovice nad Odrou 4500.02 15 39 17 :17 111 39 Ž 2:1 52 1:1 Hefmánky cez 15 45 17 44 11145 * 2:157 ' %íioyaosž35 „' 15 30 l,17 35 _ "1 ' 1930 1.' - * - 21 iGoltočw_e&2,85 » _._“ _ _" -- „1541 ' Ž.; _ 1741 z 1041 ; 2,_ _ - 27 0111011755595 15 51 1513 1514 1751 11111 1512,1951 2013 2014 \ 021 21 1002055790235 “*,> ' “.- 1024 " 1“ 1522 '_ * ' ; 2024$ '.* my_rlosfupaaqs _ ' __ V - _ 11520 _ _ _._1 1527,20217,_ g _.30 čeimna ve Slezsku 4:98 1019 10 17 „aa 10 1 x 0 25 34 Sva1oí1wice 1:91199 10 25 13 24 za 26 >_ 0 32 119 Budišov nad Budišovkou QW 0 1640 1038 2040 a 045 ___—.<.>.<.>.<.> 276 Budlsov nad Budisovkou - Suchdol nad Odrou ©1313 Suchdol nad Odrou - Budlšov nad Budišovkou © 0018 km SŽDC.slátr11mgan11acefCD„ a.s.Hua 13301 13303 13351 1 13305 2 5 13307 6 7 13300 B 9 13333 356 356 3335 3% 3515 až 21155 % =jť 3% 356 335 3:75 325 0 Budišov nad Budišovkou 099 2 59 1' 4 20 X“ 625 925 11 25 5 Svatoňovice 099899 3118 4311 R 535 035 11 35 5 Čermháve Slezsku 998 _ x 31! u 440 _ _ 3 _x 541 _ _ 941 _ 114! _ _ 10 mmumas ' - ' 7%- x 635'3 '2' x 035 '.:;5 oc?- '-11:15 " x- 1230._ 18 1114194517952.55___._ -_ ____' ;._ _ _-x _ “eL-__; __ _ x 941 ___-7; ;“ _ x;_ 1141_-_ '._ _ x __1241'7 _._12 1711251758592 325 3 451 547 550 : 0521x 712 x 051 1152 10123 1151 1152 121371: 1251 12 52 13 1042455176025 _' -',:,- ' 3.g š " ž - ':,' Ž.'! X ' 722.i,= '- "1022“ ',_ »._ 1223;.-:' š - i ' mwmuoazea _ _ -.<.> _ _._ ' „a _x 727.u1027 „_ _.<.> _ 1220.„,21 Hefmánkyoaž 338 \ sasi 500 1 700 1006 1206 i 1306 24 Jakuhčnvice uadOdfou 4500.52 x 344 5 x 511 g x 507 > 713 1013 1213 i 1310 26 Odry-Loučkyaso ): 347 Š x 514 1 x 010 $ 715 1010 1210 z 1310 oaryoso 0 401% 52112 024 x 720 1030 12:10 x 1330 SŽDC.státní organizace 1 CD.a.s.Vlak 13301 13303 133211 13305 13307 13309 13333 st 333 51: 290010500 41mm 530 5211 )( 7:11 1032 12:14 x 1332 34 Makovice—530.57 x409= 25:10 x 532 2 735 10:10 1241 z 1339 39 Suchdol 11.0er 270277275 979,57 0 416 a 5 44 5 40 X 7 45 10 46 12 45 X“ 13 46 __ !- km SŽDC,5151111 organizacet DD.3.5.Sus 11 11335 13 13315 !2 15 15317 14 17 13319 15 &= spoj nahndniailnbusnvé 13:75 až 11155 325 345 3.735 7.155 31% 325 2% a; “new-_ „m = 90151- 0 Budišov _nad 01141511ka 45913 15 25| 17 25 117 25 in" „minim Edu 551—273“ 5 Svaloňmnce 598,99 15 35 17 35 19 35 gi "adavx Š' 9 Cermná ve Slezsku &% _ _ _ 15 (__ 1? 41 _ 1941 E jede š- t kanst 902.05 ' 1335 ' 1535 z 1730 ' ' 11735 ' Ě ' i “ J' 16 matném,ch _.1341 _ - _ 1541 _ i _ 1141 _ 1041 _,_.12 ViUlWCDBSJJB 1351 :? 1152 1551 15 52 1514 1751 1752 1512 1051 11152 20 u 10 104114551190255 ' ' ' “* ' - -.- „ 2 ' 1624 - _ 1 1322 „1 2024 _ WMS-“=* :“12,35 l - <.>,V „l.18.29 i 152? i 2029.21 Heimanky osa * 1400 10 05 11-105 20 05 2-1 Jakubčovice nad Odrou 530.32 5 1413 1513 10 13 2013 25 Odry-Loučky eee ! 1415 1015 11-115 2010 01111; 5110 c [na.14 30 15 30 10 30 20:10 sch.siam1wganizace1Čb as.Vlak 13335 13315 13317 1319 i" 55 55 5: 20 Odry:-BO 14 :15 10 32 13 32 20 :12 34 Manknvlce 528087 1114 41 16 35 18 39 20 119 39 Suchdul n.lemu 270.277 270.579 37 o 14 40 10 Je 15 45 20 45
<br> Vážení cestující <,>
<br> provozovatel dráhy SŽDC,5.0 <.>,informuje,že ve výše uvedeném termínu pr...

Načteno

edesky.cz/d/1344672

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Více dokumentů od Obec Čermná ve Slezsku      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz