« Najít podobné dokumenty

Obec Čermná ve Slezsku - Finanční úřad pro Moravskoslezský kraj - Veřejná vyhláška (1 příloha)

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Čermná ve Slezsku.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Veřejná vyhláška_ Finanční úřad.pdf [0,06 MB]

Finanční úřad pro Moravskoslezský kraj Ostrava
Na Jízdárně 3162/3 dne
709 00 MORAVSKÁ OSTRAVA A PŘÍVOZ
Čj.: 1944643/16/3200-11460-803051
<br>
<br>
<br>
V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A
<br>
<br> Shora uvedený správce daně podle ustanovení § 50 odst.1 zákona
č.280/2009 Sb <.>,daňový řád,ve znění pozdějších předpisů,oznamuje,že
<br>
ode dne 02.05.2016 do dne 01.06.2016
<br> je na všech územních pracovištích Finančního úřadu pro Moravskoslezský kraj
<br> ve dnech pondělí od 8:00 do 17:00 hodin
středa od 8:00 do 17:00 hodin
od do hodin
od do hodin
od do hodin
<br>
zpřístupněn k nahlédnutí
<br>
hromadný předpisný seznam čj.1912497/16/3200-11460-803051 <,>
hromadný předpisný seznam čj.1912498/16/3200-11460-803051 <,>
hromadný předpisný seznam čj.1912499/16/3200-11460-803051 <,>
hromadný předpisný seznam čj.1912500/16/3200-11460-803051 <,>
hromadný předpisný seznam čj.1912501/16/3200-11460-803051 <,>
hromadný předpisný seznam čj.1912502/16/3200-11460-803051 <,>
hromadný předpisný seznam čj.1912503/16/3200-11460-803051 <,>
hromadný předpisný seznam čj.1912504/16/3200-11460-803051 <,>
hromadný předpisný seznam čj.1912505/16/3200-11460-803051 <,>
hromadný předpisný seznam čj.1912506/16/3200-11460-803051 <,>
hromadný předpisný seznam čj.1912507/16/3200-11460-803051 <,>
hromadný předpisný seznam čj.1912508/16/3200-11460-803051 <,>
hromadný předpisný seznam čj.1912509/16/3200-11460-803051 <,>
<br>
jímž se uvedeným daňovým subjektům stanovuje za nemovité věci
nacházející se v obvodu územní působnosti shora uvedeného správce daně
<br>
DAŇ Z NEMOVITÝCH VĚCÍ NA ROK 2016 <.>
<br>
<br> K č.j.1944643/16/3200-11460-803051 strana 2
<br>
<br> Seznam všech územních pracovišť finančních úřadů je uveden v příloze
č.1 pokynu Generálního finančního ředitelství č.GFŘ-D-12,o finančních
úřadech,jejich územních pracovištích a o umístění spisu nebo jeho
příslušné části,zveřejněném ve Finančním zpravodaji č.8/2012 a na
internetových stránkách Finanční správy http://www.financnisprava.cz <.>
<br>
<br>
<br>
<br> L.S.Ing.XXX XXXXXX
vedoucí oddělení
<br>
XXXX-XX-XXTXX:XX:XX+XXXX

Načteno

edesky.cz/d/1344649

Meta

Veřejná vyhláška  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Více dokumentů od Obec Čermná ve Slezsku      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz