« Najít podobné dokumenty

Obec Čermná ve Slezsku - Program zlepšování kvality ovzduší zóna Moravskoslezsko - CZ08Z (1 příloha)

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Čermná ve Slezsku.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

OOP o vydání Programu zlepšování kvality ovzduší zóna Moravskoslezsko.pdf [0,46 MB]

Č.j.: 24441/ENV/16 Stránka 1 z 11 V Praze dne 14.dubna 2016 OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY Ministerstvo životního prostředí (dále jen „MŽP“) jako příslušný správní orgán podle ustanovení § 9 odst.1 zákona č.201/ 2012 Sb <.>,o ochraně ovzduší,v platném znění,(dále jen „zákon“),v souladu s ustanovením § 171 a násl.zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“),vydává v souladu s požadavky přílohy č.5 zákona Program zlepšování kvality ovzduší zóna Moravskoslezsko - CZ08Z (dále jen „Program“),který je nedílnou součástí tohoto opatření obecné povahy a tvoří jeho přílohu.Cílem Programu je co nejdříve dosáhnout požadované kvality ovzduší pro znečišťující látky uvedené v bodě 1 až 3 přílohy č.1 zákona,tuto kvalitu dále udržet a zlepšovat,a to na celém území zóny Moravskoslezsko - CZ08Z (dále jen „zóna CZ08Z“).MŽP dále stanovuje podle § 9 odst.2 a přílohy č.5 zákona I.Emisní stropy pro silniční dopravu pro vymezená území (dle kapitoly E.1 Programu) Emisní stropy pro silniční dopravu se stanovují pro zastavěná území obcí s počtem obyvatel nad 5 000 nacházejících se v zóně CZ08Z.Hodnota emisního stropu pro silniční dopravu se stanovuje jako úroveň emisí (vyjádřená v procentech),na kterou musí emise PM10 ze silniční dopravy poklesnout do roku 2020 oproti referenčnímu roku 2011,jež vyjadřuje 100 % úroveň emisí PM10 z dopravy.Hodnoty emisního stropu jsou stanoveny v tabulce níže.Emisní stropy pro silniční dopravu pro níže vymezená území se uplatní od roku 2020 včetně.Zastavěné území obce Emisní strop pro silniční dopravu Bílovec 60% Bruntál 65% Frenštát pod Radhoštěm 75% Fulnek 60% Hlučín 70% Hradec nad Moravicí 70% Kopřivnice 80% Kravaře 60% Krnov 65% Nový Jičín 60% Odry 60% Opava 60% Příbor 65% Rýmařov 60% Studénka 75% Č.j.: 24441/ENV/16 Stránka 2 z 11 Vítkov 60% Vrbno pod Pradědem 70% II.Stacionární zdroje,u nichž byl identifikován významný příspěvek k překročení imisního limitu v zóně CZ08Z (dle kapitoly E.2 Programu) a u nichž bude postupováno dle § 13 odst.1 zákona Prověření možnosti zpřísnění podmínek provozu zdrojů uvedených v tabulce níže ve smyslu § 13 odst.1 zákona musí být zahájeno krajským úřadem do 6 měsíců od nabytí účinnosti tohoto opatření obecné povahy.IDFPROV1 Název Pořadové číslo zdroje dle SPE2 k roku 2011 Kód zdroje dle přílohy č.2 k zákonu 811600202 EUROVIA LOM Jakubčovice s.r.o.101 5.11.812200242 BOGL a KRÝSL-SILNICE MORAVA s.r.o.- Kamenolom Tisová 101 5.11.811400882 JHF Heřmanovice spol.s r.o.– kamenolom 101 5.11.669390571 Tafonco a.s.101 4.6.5.669390571 Tafonco a.s.104 4.6.1.669390571 Tafonco a.s.111 4.6.3.669390571 Tafonco a.s.112 4.6.3.669390571 Tafonco a.s.121 4.6.4.669390571 Tafonco a.s.122 4.6.4.669390571 Tafonco a.s.210 4.6.1.669390571 Tafonco a.s.300 4.6.1.669390571 Tafonco a.s.330 4.6.1.669390571 Tafonco a.s.350 4.6.1.669390571 Tafonco a.s.400 4.6.1.669390571 Tafonco a.s.410 4.6.1.669390571 Tafonco a.s.420 4.6.1.669390571 Tafonco a.s.430 4.6.1.669390571 Tafonco a.s.460 4.6.1.669390571 Tafonco a.s.480 4.6.1.669390571 Tafonco a.s.501 4.6.1.669390571 Tafonco a.s.504 4.6.1.669390571 Tafonco a.s.511 4.6.1.669390571 Tafonco a.s.512 4.6.1.669390571 Tafonco a.s.513 4.6.1.669390571 Tafonco a.s.533 4.6.1.669390571 Tafonco a.s.534 4.6.1.669390571 Tafonco a.s.535 4.6.1.669390571 Tafonco a.s.535 4.6.1.669390571 Tafonco a.s.537 4.6.1.669390571 Tafonco a.s.701 4.10.1 IDFPROV = kód identifikace provozovny 2 SPE = souhrnná provozní evidence Č.j.: 24441/ENV/16 Stránka 3 z 11 669390571 Tafonco a.s.704 4.8.1.669390571 Tafonco a.s.706 4.8.1.669390571 Tafonco a.s.720 4.8.1.669390571 Tafonco a.s.730 4.8.1.669390571 Tafonco a.s.735 4.8.1.669390571 Tafonco a.s.740 4.8.1.669390571 Tafonco a.s.750 4.8.1.669390571 Tafonco a.s.755 4.8.1.669390571 Tafonco a.s.765 4.8.1.III.Opatření ke snížení emisí a ke zlepšení kvality ovzduší v zóně CZ08Z (dle kapitoly E.4 Programu) Kód opatření Název opatření Gesce* AA1 Parkovací politika (omezení a zpoplatnění parkování v centrech měst) obce AA2 Ekonomická podpora (dotace) provozu veřejné hromadné dopravy obce,kraj AB1 Realizace páteřní sítě kapacitních komunikací pro automobilovou dopravu MD (ŘSD) AB2 Prioritní výstavba obchvatů měst a obcí obce,kraj,MD (ŘSD) AB3 Odstraňování bodových problémů na komunikační síti obce,kraj,MD (ŘSD) AB4 Výstavba a rekonstrukce železničních tratí MD (SŽDC) AB5 Výstavba a rekonstrukce tramvajových a trolejbusových tratí obce AB6 Odstavná parkoviště,systémy Park&Ride a Kiss&Ride obce AB7 Nízkoemisní zóny obce AB8 Selektivní nebo úplné zákazy vjezdu obce AB9 Integrované dopravní systémy veřejné hromadné dopravy obce,kraj,MD AB10 Zvyšování kvality v systému veřejné hromadné dopravy obce,kraj,MD AB11 Zajištění preference veřejné hromadné dopravy obce,kraj,MD AB12 Rozvoj alternativních pohonů ve veřejné hromadné dopravě obce,kraj AB13 Podpora cyklistické dopravy obce,kraj AB14 Podpora pěší dopravy obce,kraj AB15 Zvýšení plynulosti dopravy v intravilánu obce,kraj AB16 Úklid a údržba komunikací obce,kraj,MD (ŘSD) AB1...

Načteno

edesky.cz/d/1344645

Meta

EIA   Veřejná zakázka   Územní plánování  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Více dokumentů od Obec Čermná ve Slezsku      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz