« Najít podobné dokumenty

Obec Čermná ve Slezsku - Oznámení o provádění zeměměřických prací na území obce Čermná ve Slezsku (1 příloha)

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Čermná ve Slezsku.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Zeměměřický úřad_Veřejná vyhláška[1].pdf [0,54 MB]

Za správnost vyhotovení: XXXXXXXX XXXX <.>
<br> Zeměměřický úřad,Pod sídlištěm X,18211 Praha 8
<br> č.j.: ZÚ-OO127/2016-13200
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br> Zeměměřický úřad oznamuje
<br> provádění zeměměřických prací v základním bodovém poli na území obce
<br> ČERMNÁ VE SLEZSKU
<br> v období od 11.XXXXX do XX.prosince XXXX <.>
<br> Práce jsou prováděny ve veřejném zájmu podle zákona č,200/1994 Sb <.>,ozeměměřictví a změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedenim,ve znění pozdějších předpisů.Výsledkem prací je údržba a obnova měřických značek,jejich signalizačních a ochranných zařízení a zřizování nových bodů.Zaměstnanci Zeměměřickěho úřadu jsou oprávněni podle © 7 uvedeného zákona vstupovat i vjíždět v nezbytně nutném rozsahu na pozemky.Vlastníkům aoprávněným uživatelům nemovitosti,kteří jim vtom nesmí bránit,se prokáží úředním průkazem <.>
<br> Při rozhodování o umístění nově měřické značky se postupuje podle 5 3a,písm.b) zákona č.359/1992 Sb <.>,o zeměměřických a katastrálních orgánech v platném znění a 58 zákona č.200/1994 Sb <.>,rovněž ve znění pozdějších předpisů <.>
<br> Zeměměřický úřad žádá občany,aby byli nápomocni při provádění uvedených prací <.>
<br> V Praze dne 21.3.2016

Načteno

edesky.cz/d/1344643

Meta

Veřejná vyhláška  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Více dokumentů od Obec Čermná ve Slezsku      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz