« Najít podobné dokumenty

Obec Čermná ve Slezsku - Návrh rozpočtu na rok 2018 (1 příloha)

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Čermná ve Slezsku.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Návrh rozpočtu obce _2018.pdf [0,52 MB]

Návrh rozpočtu obce Čermná ve
<br> Slezsku na rok 2018
<br>
I.Rozpočtové příjmy
<br> 0000 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze záv.čin.a fun.pož.890 000
<br> 0000 1112 Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ 18 000
<br> 0000 1113 Daň z příjmů fyzických osob z kapit.výnosů 100 000
<br> 0000 1121 Daň z příjmů právnických osob 900 000
<br> 0000 1211 Daň z přidané hodnoty 1 800 000
<br> 0000 1340 Poplatek za provoz,shrom <.>,<.>.a odstr.kom.odpadu 140 000
<br> 0000 1341 Poplatek ze psů 5 000
<br> 0000 1381 Odvod z výherních hracích přístrojů 16 000
<br> 0000 1361 Správní poplatky 3 000
<br> 0000 1511 Daň z nemovitostí 400 000
<br> 0000 2460 Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva 48 000
<br> 0000 4112 Neinv.přij.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu 802 650
<br> 0000 4122 Neinv.přij.transfery z kraje 16 900
<br> 0000 Bez ODPA
<br> 1031 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 150 000
<br> 1031 Pěstební činnost 150 000
<br> 3111 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 10 000
<br> 3111 Předškolní zařízení 10 000
<br> 3314 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 450
<br> 3314 Činnosti knihovnické 450
<br> 3392 2132 Příjmy z pronájmu ost.nemovit.a jejich částí 25 000
<br> 3392 Zájmová činnost v kultuře 25 000
<br> 3639 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 63 000
<br> 3639 2131 Příjmy z prodeje pozemků 45 000
<br> 3639 Komunální služby 108 000
<br> 3722 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 50 000
<br> 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 50 000
<br> 6171 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 10 000
6171 Činnost místní správy 10 000
<br> Příjmy celkem 5 493 000,-
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
II.Rozpočtové výdaje
<br>
<br>
1019 Ostatní zemědělská a potravinářská činnost a rozvo 77 000
<br> 1031 Pěstební činnost 220 000
<br> 3111 Předškolní zařízení 170 000
<br> 3314 Činnosti knihovnické 10 000
<br> 3341 Rozhlas a televize 1 100
<br> 3392 Zájmová činnost v kultuře 500 000
<br> 3399 Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř.10 000
<br> 3412 Sportovní zařízení v majetku obce 70 000
<br> 3421 Využití volného času dětí a mládeže 15 000
<br> 3619 Neinvestiční půjčené prostředky obyvatelstvu 30 000
<br> 3631 Veřejné osvětlení 80 000
<br> 3639 Komunální služby a územní rozvoj 450 000
<br> 3713 Investiční transfery krajům 50 000
<br> 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 300 000
<br> 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 134 000
<br> 3900 Ostatní činnosti souvis.se službami pro obyvatelstvo 10 000
<br> 5212 Ochrana obyvatelstva 10 000
<br> 5512 Požární ochrana - dobrovolná část 946 500
<br> 6112 Zastupitelstva obcí 400 000
<br> 6171 Činnost místní správy 1 947 750
<br> 6310 Služby peněžních ústavů 150
<br> 6320 Pojištění funkčně nespecifikované 46 000
<br> 6402 Finanční vypořádán minulých let 15 500
<br>
<br>
Výdaje celkem 5 493 000,-
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Námitky,připomínky a návrhy mohou občané
<br> podávat na obecním úřadě do 07.12.2017
<br>
<br>
Vyvěšeno: 13.11.2017
<br>
<br> Sejmuto: 08.12.2017

Načteno

edesky.cz/d/1344618

Meta

Rozpočet   Prodej   Pronájem  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Více dokumentů od Obec Čermná ve Slezsku      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz