« Najít podobné dokumenty

Obec Čermná ve Slezsku - SmVak - Ceny vodného a stočného - porovnání všech položek (1 příloha)

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Čermná ve Slezsku.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Položky ceny vodného a stočného.pdf [1,08 MB]

Porovnání všech položek výpočtu ceny pro vodné a stočné podle
<br> cenových předpisů pro vodné a stočné Za kalendářní rok: 2818,DPH 15.0 % Příjemce vodného & sločného: Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s.(IČO 45 Dílčí odběratelské ovnání A1 SmVaK Tabulka č.1 8 položky Řádek 1 3 4 5 B 7 8 9 1.mil.Kč '1 72 1 185334 -1 325881 18356 11 763578 - 1452 mil.183,19 1,1,383724 1,30551 0,2 mil.6,99120 7,5.<.>,3293432 3,374704 -0„081272 0,<,> 0,068765 mi 1 810825 17 -0 727425 34 173313 007069 1 „810825 17,538250 -0„ 425 33,965565 34,1 —0,21 4817 0,000000 0,000000 0207749 0,0207749 209 1 107044 1 -'l 1 3,2,2 11,344856 117,540716 -0„195861 osobn _ „582687 Cl,44,752189 45,767181 -1„ i řimé nákl - 31 785013 200,974 196,046031 4,928174 „,57,01 55,908708 1,101899 „ „ -6,1 infr 1 11,902120 0,901977 7,74 „,45,351985 -22„352019 64207889 47,552572 15,655317
<br> Provozní 41886798 1130 51 82 58 za „21 8013142 4,704293 4839901 4113560? 4 51,499366 4273477.0.6080000 0
<br> 17 4847 0160197 795133 4 1981
<br> 1 „ 0,047000 3,679000 0,041000 0,0.000000
<br> 0 <.>
<br> Tabulka č.2 Kalkulovaná cena
<br> 4 25,48
<br> ;
<br> 860,871284 „,1.„ 214359701 217,550968 4331257 1.<.> 34,89 35,73 -0
<br> na TOZVG & „.12,1 5,421000 6,682000 +.„ „964834 826,484120 1,480714 25,564000 0,045800
<br> 32,33 32,33 0,00
<br> 37,18 37,18 0,00
<br> 2.vorha “ll-325427978
<br> 1635.185142 5.4.2017
<br> Konlroloval: lng.Římovský - Schválil: lng.AEbín Dobeš.Ph.D.Telefon: 595 697 300 / E-mail: zdenekkalas©smvakcz
<br> Porovnání všech položek výpočtu ceny pro vodné a stočné podle cenových předpisů pro vodné a stočné Za kalendářní rok: 2016,DPH 15.13 % Příjemce vodného a stočného: Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s.(IČO 45193665) Dílčí odběratelské ovnání A1 SmVaK Tabulka č.1 a i vykázaných vjednotiivých položkách Řádek Voda 1 4
<br> voda souvisí s množstvím fakturovaná.snížení zrát voda víiv
<br> ostatní materiál ie elektrická souladu s hodnotou
<br> ostalní
<br> v souladu s souladu s - o ' navazu na Ostatní — v $0uladu s ' stavem - v souladu s - cen u - v souladu s Plánem ňnancování a v souladu s Piánem Provozní - za vod v s se - ostatní extemš souladu s.a odešly - ostatn ve vlastní režií 5 Finanční Finanční írežie ' eného u nákladů na.ná a ostatní vliv nákladů na.'.a ostatní náklad í režie u nákladů na.ná a ostatní vliv nákladů na.'.a ostatní náklad
<br> Hodnota infrastruklunm.cena
<br> odváděna
<br> Tabulka č.2 cena vodné a stočné Zduvodnéní vykázaných rozdílu vjednctlivých položkách Voda 4
<br> vlastní Katkulační zisk * z UVN - 2713 na rozvo 3 Celkem +
<br> CENA vodné,stočné CENA vodné +


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Více dokumentů od Obec Čermná ve Slezsku      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz