« Najít podobné dokumenty

Obec Čermná ve Slezsku - Rozpočtový výhled 2017 - 2020 (1 příloha)

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Čermná ve Slezsku.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Rozpočtový výhled na léta 2017_2020[1].pdf [0,34 MB]

OBEC ČERMNÁ VE SLEZSKU
<br>
<br>
<br> 749 01 ČERMNÁ VE SLEZSKU 81 tel./fax.: 556 300 023
<br> Bankovní spojení: KB OPAVA,EXPOZITURA VÍTKOV mobil : 728 745 765
<br> Číslo účtu: 27021 – 821/0100 e-mail: oucermna@c-box.cz
<br>
<br> ROZPOČTOVÝ VÝHLED na léta 2017 a 2020
<br>
Rozpočtový výhled je nástrojem střednědobého plánování a je přínosný i pro ty nejmenší obce <.>
<br> Rozpočtový výhled je dle zákona č.250/2000 Sb <.>,o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů <,>
<br> pro všechny územně samosprávné celky povinnou součástí rozpočtového hospodaření <.>
<br> Rozpočtový výhled dává obcím přehled o finančních zdrojích a potřebách v delším časovém
<br> horizontu,než jeden kalendářní rok.Především pro plánování investičních potřeb a analýzu
<br> možností využívání návratných finančních prostředků je takový přehled nezbytný.Při čerpání
<br> finančních prostředků z EU je přínos rozpočtového výhledu ještě markantnější <.>
<br>
Obec bude pracovat s vyrovnaným rozpočtem.Obec se bude snažit získat dotace
<br> na projekt rekonstrukce hasičské zbrojnice a výstavbu nového víceúčelového
<br> hřiště.Obec výhledově plánuje opravit místní komunikace,zrekonstruovat veřejné
<br> osvětlení a autobusovou zastávku,v plánu je také výstavba chodníku <.>
<br>
<br> Obec bude využívat titul veřejně prospěšných prací – pracovníky vedené na úřadu
<br> práce pro sezonní práce v obci,hlavně pro úklid veřejných prostranství <.>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
Rok 2017 Rok 2018 Rok 2019 Rok 2020
<br>
Třída 1- Daňové
příjmy
<br>
3.950.000,-
<br>
<br>
4.000.000,-
<br>
<br>
4.100.000,-
<br>
4.150.000,-
<br>
<br>
Třída 2 - Nedaňové
příjmy
<br>
<br> 370.000,-
<br>
<br>
<br> 350.000,-
<br>
<br>
390.000,-
<br>
520.000,-
<br>
<br>
Třída 3 – Kapitálové
příjmy
<br>
<br> 40.000,-
<br>
<br>
60.000,-
<br>
<br>
70.000,-
<br>
40.000,-
<br>
<br> Třída 4 – Přijaté
transfery
<br>
80.000,-
<br>
200.000,-
<br>
200.000,-
<br>
200.000,-
<br> Příjmy celkem
<br>
<br> 4.440.000,-
<br>
4.610.000,-
<br>
4.760.000,-
<br>
4.910.000,-
<br> Třída 5 – Běžné
výdaje
<br>
<br> 3.340.000,-
<br>
<br>
3.600.000,-
<br>
3.160.000,-
<br>
3.800.000,00
<br>
<br> Třída 6 – Kapitálové
výdaje
<br>
1.100,000,-
<br>
1.010.000,-
<br>
1.600.000,-
<br>
1.110.000,-
<br>
Výdaje celkem
<br>
<br> 4.440.000,-
<br>
<br>
4.610.000,-
<br>
4.760.000,-
<br>
4.910.000,-
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> XXXXX XXXXX
<br> starosta
<br>
<br>
<br>
<br> Vyvěšeno: 05.01.2016
<br>
<br> Sňato:

Načteno

edesky.cz/d/1344595


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Více dokumentů od Obec Čermná ve Slezsku      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz