« Najít podobné dokumenty

Obec Čermná ve Slezsku - Závěrečný účet hospodaření obce Čermná ve Slezsku za rok 2016 (2 přílohy)

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Čermná ve Slezsku.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Závěrečný účet obce_2016.pdf [29,98 MB]

Závěrečný účet obce za rok 2016.pdf [0,82 MB]

Obec Čermná ve Slezsku
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2016
(v Kč)
<br> strana1/10
<br> sestavený ke dni 31.12.2016
<br>
<br>
Údaje o organizaci
<br> identifikační číslo 00849707
<br> název Obec Čermná ve Slezsku
<br> ulice,č.p.81
<br> obec Obec Čermná ve Slezsku
<br> PSČ,pošta 74901
<br>
<br> Kontaktní údaje
<br> telefon 556300023
<br> fax 556300023
<br> e-mail oucermna@c-box.cz
<br> WWW stránky www.cermnaveslezsku.cz
<br>
<br> Doplňující údaje organizace
<br>
<br> Obec Čermná ve Slezsku nemá hospodářskou činnost <.>
Obec Čermná ve Slezsku nemá zřízen sociální fond <.>
Obec Čermná ve Slezsku nemá zřízenou příspěvkovou organizaci <.>
Obec Čermná ve Slezsku nemá založenou žádnou organizaci ani žádné majetkové podíly v jiných
právnických organizacích <.>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Obsah závěrečného účtu
<br> I.Plnění rozpočtu příjmů
<br> II.Plnění rozpočtu výdajů
<br> III.Financování (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů)
<br> IV.Stavy a obraty na bankovních účtech
<br> V.Peněžní fondy - informativně
<br> VI.Majetek
<br> VII.Vyúčtování finančních vztahů k rozpočtům krajů,obcí,DSO a vnitřní převody
<br> VIII.Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu,státním fondům a Národnímu fondu
<br> IX.Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření
<br> X.Finanční hospodaření zřízených právnických osob a hospodaření s jejich majetkem
<br> XI.Ostatní doplňující údaje
<br>
<br>
<br> strana2/10
<br> I.PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ
Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost
<br>
<br> Daňové příjmy 3 918 000,00 4 696 687,00 4 696 950,48
<br> Nedaňové příjmy 410 050,00 551 810,00 500 304,00
<br> Kapitálové příjmy 130 000,00 167 400,00 167 086,00
<br> Přijaté transfery 134 200,00 520 296,00 177 512,00
<br> Příjmy celkem 4 592 250,00 5 936 193,00 5 541 852,48
<br>
<br> Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost
<br>
<br> 1111 Daň z příj.fyz.osob ze záv.činnosti a fun.pož.750 000,00 944 500,00 944 783,04
<br> 1112 Daň z příjmu fyz.osob ze samost.výděl.činnosti 6 000,00 32 800,00 32 812,50
<br> 1113 Daň z příjmů fyzických osob z kapitál.výnosů 90 000,00 102 000,00 102 238,20
<br> 111 Daně z příjmů fyzických osob 846 000,00 1 079 300,00 1 079 833,74
<br> 1121 Daň z příjmů právnických osob 800 000,00 1 276 300,00 1 056 040,29
<br> 1122 Daň z příjmu právnických osob za obce 16 340,00 16 340,00
<br> 112 Daně z příjmů právnických osob 800 000,00 1 292 640,00 1 072 380,29
<br> 11 Daně z příjmů,zisku a kapitálových výnosů 1 646 000,00 2 371 940,00 2 152 214,03
<br> 1211 Daň z přidané hodnoty 1 750 000,00 1 663 000,00 1 883 580,88
<br> 121 Obecné daně ze zboží a služeb v tuzemsku 1 750 000,00 1 663 000,00 1 883 580,88
<br> 122a3 Zvl.daně a popl.ze zboží a služeb v tuzemsku
<br> 12 Daně ze zboží a služeb v tuzemsku 1 750 000,00 1 663 000,00 1 883 580,88
<br> 1334 Odvody za odnětí půdy ze zem.půdního fondu 47,00 47,00
<br> 133 Poplatky a odvody v oblasti životního prostředí 47,00 47,00
<br> 1340 Poplatek za provoz systému shrom.<.>.<.>.komun.odpadů 140 000,00 86 000,00 85 122,00
<br> 1341 Poplatek ze psů 5 000,00 5 000,00 5 200,00
<br> 134 Místní poplatky z vybraných činností a služeb 145 000,00 91 000,00 90 322,00
<br> 1355 Odvod z výherních hracích přístrojů 14 000,00 19 700,00 19 792,04
<br> 135 Ostatní odvody z vybraných činností a služeb 14 000,00 19 700,00 19 792,04
<br> 1361 Správní poplatky 3 000,00 2 500,00 2 430,00
<br> 136 Správní poplatky 3 000,00 2 500,00 2 430,00
<br> 13 Daně a poplatky z vybraných činností a služeb 162 000,00 113 247,00 112 591,04
<br> 1511 Daň z nemovitostí 360 000,00 548 500,00 548 564,53
<br> 151 Daně z majetku 360 000,00 548 500,00 548 564,53
<br> 15 Majetkové daně 360 000,00 548 500,00 548 564,53
<br> 1 Daňové příjmy (součet za třídu 1) 3 918 000,00 4 696 687,00 4 696 950,48
<br> 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 264 450,00 420 320,00 368 475,00
<br> 2119 Ostatní příjmy z vlastní činnosti 10 940,00 10 940,00
<br> 211 Příjmy z vlastní činnosti 264 450,00 431 260,00 379 415,00
<br> 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 117 500,00 71 350,00 70 239,00
<br> 2132 Příjmy z pronájmu ost.nemov.a jejich částí 15 000,00 21 000,00 22 350,00
<br> 2133 Příjmy z pronájmu movitých věcí 1 000,00
<br> 213 Příjmy z pronájmu majetku 133 500,00 92 350,00 92 589,00
<br> 2141 Příjmy z úroků (část) 100,00 100,00
<br> 214 Výnosy z finančního majetku 100,00 100,00
<br> 21 Příjmy z vl.činn.a odvody přeb.org.s příj.vzt.398 050,00 523 710,00 472 004,00
<br> 2321 Přijaté neinvestiční dary 7 000,00 7 000,00
<br> 232 Ostatní nedaňové příjmy 7 000,00 7 000,00
<br> 23 Příjmy z prod.nekap.maj.a ost.nedaňové příjmy 7 000,00 7 000,00
<br> 2460 Spl.půjč.prostř.od obyvatelstva 12 000,00 21 100,00 21 300,00
<br> 246 Spl.půjč.prostř.od obyvatelstva 12 000,00 21 100,00 21 300,00
<br> 24 Přijaté splátky půjčených prostředků 12 000,00 21 100,00 21 300,00
<br> 2 Nedaňové příjmy (součet za třídu 2) 410 050,00 551 810,00 500 304...

Načteno

edesky.cz/d/1344575

Meta

Rozpočet   Prodej   Jednání zastupitelstva   Pronájem   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Více dokumentů od Obec Čermná ve Slezsku      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz