« Najít podobné dokumenty

Město Žatec - Oznámení o návrhu opatření obecné povahy - stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích v rámci stavby pod názvem "Doplnění parkování v ul. Podměstí, Žatec"

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Žatec.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

32277-MDoplnění parkování v ul. Podměstí-Žatec.doc.pdf
1
Městský úřad Žatec,Odbor dopravně správních agend,nám Svobody 1,438 01 Žatec
<br> detašované pracoviště tř.Obránců míru 295,438 01 Žatec,IČ: 00265781,DIČ: CZ00265781
IDDS: q7ebuu4,e-mail: epodatelna@mesto-zatec.cz
<br> MĚSTSKÝ ÚŘAD ŽATEC
ODBOR DOPRAVNĚ SPRÁVNÍCH AGEND
<br>
<br>
<br> OPRÁVNĚNÉ ÚŘEDNÍ
OSOBY KE SPISU
REFERENT:
<br> VEDOUCÍ ODBORU:
<br>
<br> Č.JEDNACÍ:
DATUM:
<br>
<br> XXXXX XXXXXXXX,TEL.XXXXXXXXX
E.MAIL.stribrna@mesto-zatec.cz
XXXX XXXXXXXX,TEL.XXXXXXXXX
E.MAIL: dobrusky@mesto-zatec.cz
<br>
MUZA 32277/2024/ODSA/ST <.>
10.07.2024
<br>
<br>
- dle rozdělovníku -
<br>
<br>
<br>
<br>
V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A
<br>
Oznámení o návrhu opatření obecné povahy
<br>
<br> Městský úřad Žatec,odbor dopravně správních agend,jako příslušný správní orgán ve věcech
stanovení místní a přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích na silnici II.a III.třídy <,>
místní komunikaci a veřejně přístupné účelové komunikaci,podle ustanovení § 124 odst.6 zákona
č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o
silničním provozu),ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o silničním provozu“) a podle
ustanovení § 77 odst.1 písm.c) zákona o silničním provozu,v souladu s ustanovením § 171 a § 172
zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů,(dále jen „správní řád“) z moci
úřední po kladném stanovisku dotčeného orgánu Policie ČR,Krajského ředitelství Policie Ústeckého
kraje,Dopravního inspektorátu Louny (dále jen „Policie ČR DI Louny“) č.j.: KRPU-104294-3/ČJ-2024-
040706-2-IB ze dne 07.06.2024,podle ustanovení § 77 odst.5 zákona o silničním provozu <,>
zveřejňuje záměr na stanovení místní úpravy silničního provozu na místní komunikaci v ulici
Podměstí mezi objekty čp.2125 a čp.2173 v Žatci,v rámci připravované stavby pod názvem projektu
„Doplnění parkování v ul.Podměstí,Žatec“ <.>
<br>
Místní úprava silničního provozu na dotčené pozemní komunikaci ve vlastnictví města Žatce bude
provedena dle vloženého pro...

Načteno

edesky.cz/d/10362913


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Žatec      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz