« Najít podobné dokumenty

Praha 1 - 039-Žádost o zřízení vyhrazeného parkovacího místa pro vozidlo přepravující osobu těžce ZP

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Praha 1.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

039_-_VV_-_INV_-_Harantova.pdf
PID
MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 1
ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI
Odbor dopravy
Oddělení dopravně komunikační
<br> Úřad městské části Praha 1
Vodičkova 18,CZ-115 68
tel.: +420 221 097 111,IDDS: b4eb2my
posta@praha1.cz,www.praha1.cz
<br> IČ: 00063410,DIČ: CZ00063410 1/2
<br> Č.j.Datum
ÚMČ P1 288196/2024/ODOP/039/SD 10.07.2024
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br> Oznámení o návrhu opatření obecné povahy pro stanovení místní úpravy provozu
na pozemních komunikacích a výzva k uplatnění připomínek nebo námitek <.>
<br> Městská část Praha 1,Úřad městské části,odbor dopravy,oddělení dopravně komunikační,jako
příslušný silniční správní úřad dle ust.§ 124 odst.6 zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních
komunikacích a o změně některých zákonů,ve znění pozdějších předpisů,(dále jen „zákon o
silničním provozu“) zahájil dne 05.06.2024 na základě žádosti XXXX XXXXXXXXX XXXXX,bytem
Karmelitská XXX/XX,Praha X řízení o návrhu opatření obecné povahy podle ust.§ 171 a násl.§ 173
zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů,(dále jen „správní řád“) a podle ust <.>
§ 77 odst.1 písm.c) zákona o silničním provozu a vyhlášky č.294/2015 Sb <.>,kterou se provádějí
pravidla provozu na pozemních komunikacích,předkládá návrh opatření obecné povahy pro
<br> stanovení místní úpravy silničního provozu na pozemních komunikacích <,>
<br> spočívající ve změnách svislého stálého a stálého vodorovného dopravního značení na místní komunikaci
III.tř.v lokalitě Harantova,Praha 1,dle přiložené dokumentace,která je nedílnou součástí tohoto návrhu
pro stanovení místní úpravy silničního provozu na pozemních komunikacích,za níže uvedených
podmínek pro jejich realizaci:
<br> Ke změně dopravního značení se vyjádřila Policie ČR,Krajské ředitelství policie hl.m.Prahy –
odbor služby dopravní policie ze dne 11.06.2024 pod č.j.KRPA-191419-1/ČJ-2024-0000DŽ,které je
jedním z podkladů tohoto řízení <.>
<br> Celkovou změnou dopravního značení nesmí být narušeno vnímání dopravní situace <.>
<br> Samotné provedení změny a v...
039_-_INV_-_Harantova_mapa_2024.pdf
* “* 386/8 " ***-" ; r _ ÁL * f-1„___* [fí- ***-r: :
<br> i
<br> ';
<br> Ě Souhřemé stancvš ;“ v ' š770_>t1c\=2b2 3
<br> e ;ÍJ
<br> 61/2030 Sb.& Š25 odgt.1 a s „,zák.č.13113? Sb.; Í
<br> _?
<br> š <.>
<br> 013%:.:.rs _ = <.>
<br> f 1-' 30 '.5.F';.3-3 !!
<br> Č 1.KRPA-Áquýjý-;( ni,: “26“ -r._.<.> 3._,Ž.Dne: p'k.“' _;u „u <,>
<br> 1 -06— 2521.„.„ F;; <.>
<br> 1 ma: 8033

Načteno

edesky.cz/d/10362642

Meta

Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Praha 1      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz