« Najít podobné dokumenty

Praha 1 - 071 - K - Na Florenci, 23.7.24

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Praha 1.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

071_-_K_-_Na_Florenci_Na_Porici_23.7.24.pdf
ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI PID
<br> '1 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 1 pannu Odbor dopravy
<br> Ameba Production spo1.s r.o.Těšnov 1163/5
<br> Nové Město
<br> 110 00 Praha 1
<br> 25617303
<br> XXXXXX XXXXXXXXXXXX
<br> XXXXXXXXX Č.j.Vyřizuje / linka Datum UMCPl 345902/2024/0DOP/071/SD Barbora Soldátová/345 10.07.2024
<br> Opatření obecné povahy
<br> Městská část Praha 1,Úřad městské části,odbor dopravy,jako příslušný Správní úřad dle ust.5 124 odst.6 zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o změně některých zákonů,ve znění pozdějších předpisů,(dálejen zákon o silničním provozu) a podle ust.5 171 a 5 173 odst.1 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,na základě posouzení žádosti o stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích podané dne 01.07.2024 a po projednání S příslušným orgánem Policie ČR,Krajské ředitelství Policie hl.m.Prahy * odbor Služby dOpravní policie
<br> vydává
<br> podle ust.5 77 odst.1 písm.c) odst.5 a š 78 zákona č.361/2000 Sb <.>,zákon o provozu na pozemních komunikacích a vyhlášky č.294/2015 Sb <.>,kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích
<br> Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci Na Florenci,Na Poříčí v Praze 1
<br> spočívající v umístění dopravního značení a zařízení na místní komunikaci v rozsahu B 28 + E 13 dle přiložené dokumentace,kteráje nedílnou součástí tohoto stanovení,za níže uvedených podmínek pro jejich realizaci:
<br> a) Osazení dopravního značení a zařízení bude provedeno v souladu s vyjádřením Policie ČR,Krajského ředitelství Policie hl.m.Prahy * odboru Služby dopravní policie ze dne 02.01.2024,Č.j.KRPA—3070— 1/Čr2024-0000nž,TP 65/TP 66 a vyhláškou č.294/2015 Sb <.>,kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích <.>
<br> b) Dopravní značky musí být v reíiexním provedení v základní velikosti.Veškeré dopravní značení bude osazeno na odpovídajících nosičích.Umístěním dopravního značení nesmí být narušeno vnímání dopravní situace <.>
<br...

Načteno

edesky.cz/d/10362641

Meta

Filmování   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Praha 1      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz