« Najít podobné dokumenty

Město Trutnov - Veřejná vyhláška - rozhodnutí - dodatečné povolení stavby "kolna - hospodářská stavba" na pozemkové parcele číslo 367/37 v obci Trutnov, část obce Dolní Staré Město

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Trutnov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

73604/2024 rozhodnutí
Doručení:
Dle rozdělovníku
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> ROZHODNUTÍ
<br> DODATEČNÉ POVOLENÍ STAVBY
<br> (VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU)
<br> Výroková část
<br> Městský úřad Trutnov jako obecní stavební úřad příslušný podle ustanovení § 30 odst.1 písm.f) a odst.3
písm.a) zákona č.283/2021 Sb <.>,stavební zákon,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební
zákon“),místně příslušný správní orgán dle ustanovení § 11 zákona číslo 500/2004 Sb <.>,správní řád <,>
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“),který dle ustanovení § 330 stavebního
zákona dokončí řízení a postupy zahájené přede dnem nabytí účinnosti nového stavebního zákona (před
01.07.2024) podle dosavadních právních předpisů,tj.dle zákona č.183/2006 Sb <.>,o územním plánování
a stavebním řádu,ve znění účinném ke dni 31.12.2023,přezkoumal podle § 129 odst.2 a 3 a § 111 až
114 stavebního zákona žádost o dodatečné povolení stavby,kterou dne 10.05.2023 XXXXX XXX XXXXXXX <,>
nar.XX.XX.XXXX,Na Přebytku 18,541 01 Trutnov,XXXXXXX XXXXX,nar.XX.XX.XXXX,Na Přebytku 18 <,>
541 01 Trutnov (dále jen „stavebník“),a na základě tohoto přezkoumání:
<br>
<br> I.Vydává podle § 129 odst.2 a 3 a § 115 stavebního zákona a § 18c vyhlášky č.503/2006 Sb.<,>
o podrobnější úpravě územního rozhodování,územního opatření a stavebního řádu
<br> dodatečné stavební povolení
<br> na stavbu:
<br> „kolna - hospodářská stavba“ na pozemkové parcele číslo 367/37 v obci Trutnov,část obce
Dolní Staré Město,katastrální území Dolní Staré Město
<br> Požárně nebezpečný prostor přesahuje: pozemková parcela číslo 367/17,386 v katastrálním území Dolní
Staré Město <.>
<br> Stavba přesahuje: pozemková parcela číslo 367/17 v katastrálním území Dolní Staré Město <.>
<br> Dnem podání žádosti o dodatečné povolení stavby bylo zahájeno řízení o dodatečném pov...

Načteno

edesky.cz/d/10360519

Meta

Územní plánování   EIA   Stavby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Trutnov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz